Polmic - FB

kalendarium konkursów ()

C E F I K M N O S T V W X Z

4. Międzynarodowy Konkurs dla Młodych Kompozytorów im. Krzysztofa Pendereckiego


Organizator:  Związek Kompozytorów Polskich Oddział w Krakowie

Związek Kompozytorów Polskich Oddział w Krakowie ogłasza 4. Międzynarodowy Konkurs dla Młodych Kompozytorów im. Krzysztofa Pendereckiego.

W Konkursie mogą brać udział kompozytorzy wszystkich narodowości, którzy w dniu jego zamknięcia nie przekroczyli 35 lat.

Przedmiotem konkursu jest utwór na orkiestrę kameralną o czasie trwania od 9 do 12 minut. Jeden uczestnik może zgłosić co najwyżej dwie kompozycje. Zgłoszony utwór nie może być wcześniej wykonany, wydany w żadnej formie ani nagrodzony w żadnym konkursie.

Partyturę w formacie PDF, opatrzoną godłem oraz tytułem, z wyszczególnionym czasem trwania, kartę zgłoszenia, krótki biogram, notę o utworze i zdjęcie (w formacie jpg), należy nadesłać na adres: sekretarz@zkp.krakow.pl  w terminie do 15 marca 2021 r. (do godziny 23:59, UTC+01:00).

Jury Konkursu w składzie: Marcel Chyrzyński (przewodniczący), Zbigniew Bargielski, Ivan Buffa (Słowacja), Wojciech Widłak i Szymon Bywalec, przyznaje jedną Nagrodę Główną w wysokości 1.000 USD (brutto). Ponadto kompozycja, która otrzyma Nagrodę Główną zostanie prawykonana w kwietniu 2021 roku na koncercie w ramach 33. Krakowskiego Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów.

Jury może nie przyznać Nagrody Głównej. Dopuszcza się przyznanie wyróżnień honorowych. Decyzja jury jest nieodwołalna i zostanie podana do wiadomości najpóźniej do 21 marca 2021.

Przystępując do Konkursu, kompozytor wyraża zgodę na ewentualne wykonanie nagrania archiwalnego jego kompozycji dla potrzeb wewnętrznych Organizatorów koncertu, bez żadnych roszczeń finansowych z jego strony. Egzemplarze partytury utworów przechodzą na własność Związku Kompozytorów Polskich Oddziału w Krakowie.

Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu. Utwory nie odpowiadające wymogom Regulaminu nie będą dopuszczone do Konkursu.

Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany terminu bądź odwołania wykonania nagrodzonej kompozycji z przyczyn niezależnych.

Regulamin dostępny jest na stronie http://festiwal.zkp.krakow.pl/konkurs/ 


Kontakt:

Aleksandra Patalas

Sekretarz Konkursu

sekretarz@zkp.krakow.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.