Polmic - FB

kalendarium konkursów (I)

C E F I K M N O S T V W X Z

II Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej im. Wiłkomirskich


Organizator:  Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi; Fundacja im. Stanisława Liszewskiego

II Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej im. Wiłkomirskich jest przeznaczony dla uczniów polskich szkół muzycznych I i II stopnia. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 22–24 kwietnia 2021 r. w trybie jednoetapowym. W Jury konkursu zasiądą wybitni instrumentaliści – pedagodzy polskich akademii muzycznych, którzy są uznanymi autorytetami w obszarze muzyki kameralnej, a ich doświadczenie pedagogiczne obejmuje także pracę z uzdolnioną młodzieżą szkół muzycznych. Konkurs z powodu swojej otwartej programowo formuły jest wyjątkowym wydarzeniem dającym uzdolnionej artystycznie młodzieży możliwość wspólnej, zespołowej muzycznej konfrontacji na polu literatury kameralnej w zróżnicowanych składach. Uczestnicy konkursu i ich pedagodzy, przygotowując program prezentacji, będą mogli dowolnie kształtować repertuar tak, by służył on także indywidualnemu rozwojowi instrumentalnemu każdego z członków zespołu, wpływając jednocześnie na jego umiejętności i kompetencje społeczne współdziałania i odpowiedzialności za wykonanie artystyczne. W związku z obchodami uchwalonego przez Sejm RP Roku Konstytucji 3 Maja organizatorzy zdecydowali się także na umieszczenie w programie zobowiązania do wykonania jednego utworu kompozytora polskiego, za które przewidziane są w każdej grupie wiekowej nagrody specjalne w postaci udziału w koncertach organizowanych przez Fundację im. Stanisława Liszewskiego oraz Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

REGULAMIN

 1. Organizatorami Konkursu są:
  • Fundacja im. Stanisława Liszewskiego
  • Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
  Honorowym Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest Jej Magnificencja Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM.
 2. II Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej im. Wiłkomirskich jest skierowany do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. W Konkursie mogą brać udział instrumentalne zespoły kameralne od duetu do kwintetu, o dowolnym składzie (z wyłączeniem zespołów z organami i klawesynem).
 3. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 22-24 kwietnia 2021 roku w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, ul. Gdańska 32. Konkurs w zależności od sytuacji pandemicznej w kraju może być otwarty dla publiczności.
 4. Konkurs jest jednoetapowy. Uczestnicy Konkursu wystąpią w następujących grupach wiekowych:
  • grupa I – uczniowie klas I–III szkół muzycznych I st.;
  • grupa II – uczniowie klas IV–VI szkół muzycznych I st.;
  • grupa III – uczniowie klas I–III szkół muzycznych II st. oraz klas VII–VIII ogólnokształcących szkół muzycznych I st.;
  • grupa IV – uczniowie klas IV–VI szkół muzycznych II st.
  Repertuar
  • grupa I: program do 7 minut;
  • grupa II: program do 10 minut;
  • grupa III: program do 12 minut;
  • grupa IV: program do 15 minut.
  • Program konkursu musi zawierać utwór kompozytora polskiego.
  Nagrody
   Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i finansowe:
  • grupy I–III – nagrody rzeczowe;
  • grupa IV – nagrody finansowe.
  • W każdej grupie jest przewidziana nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego.
 5. W Jury Konkursu zasiądą wybitni kameraliści, pedagodzy akademii muzycznych oraz szkół muzycznych I i II stopnia. Obowiązuje punktowa skala ocen (0–25 p.). Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
 6. Ilość uczestników Konkursu (zespołów) może być ograniczona ze względu na określone ramy czasowe przesłuchań, decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie należy przesłać drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2021 na adres: konkurs.wilkomirskich@amuz.lodz.pl
  Wpisowe wynosi 70 zł od każdego członka zespołu. Wpłaty należy dokonać na konto Fundacji:
  89 1140 2004 0000 3402 7937 9129, z zaznaczeniem dyspozycji: wpisowe za udział w konkursie kameralnym im. Wiłkomirskich, a potwierdzenie przesłać drogą elektroniczną wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.
 8. Szczegółowy harmonogram przesłuchań konkursowych i prób akustycznych zostanie opublikowany po zamknięciu listy uczestników.
 9. Uczestnicy powinni zgłosić się do biura Konkursu najpóźniej 30 minut przed planowanym czasem występu.
 10. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom oraz ich osobom towarzyszącym rezerwacji miejsc noclegowych w Łodzi.
 11. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania limitów czasowych występów konkursowych. W przypadku ich przekroczenia Przewodniczący Jury ma prawo przerwać występ.
 12. Laureaci i wyróżnieni obowiązani są do uczestnictwa w Koncercie Laureatów. Organizatorzy nie wysyłają pocztą dyplomów i nagród po zakończeniu Konkursu – ich odbiór jest możliwy tylko podczas Koncertu Laureatów.
 13. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatorów Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
 14. Wysłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 15. W przypadku zagrożenia pandemią Organizatorzy zapewniają przeprowadzenie Konkursu w formule online i w związku z zaistniałą sytuacją zastrzegają sobie prawo do dokonywania niezbędnych zmian dotyczących przebiegu konkursu.

Kontakt:

konkurs.wilkomirskich@amuz.lodz.pl

Więcej informacji: http://www.amuz.lodz.pl/pl/wydarzenia/ii-ogolnopolski-konkurs-muzyki-kameralnej-im-wilkomirskich

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.