Polmic - FB

kalendarium konferencji (V)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

VII Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa „Wieloznaczność dźwięku” 2021


Organizator:  Koło Naukowo-Artystyczne Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

W dniach 20–21 maja 2021 roku odbędzie się VII Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa „Wieloznaczność dźwięku" — tym razem w formie online. Ideą przewodnią Konferencji jest próba analizy dźwięku w każdym jego aspekcie, a w tym roku tematem przewodnim wydarzenia będzie również zagadnienie ekologii dźwięku. Termin zgłoszeń udziału w Konferencji został przedłużony do 14 maja.

Konferencja „Wieloznaczność dźwięku” to naukowo-artystyczny projekt interdyscyplinarny, do którego zaproszeni są nie tylko studenci teorii muzyki i muzykologii, ale także psychologii, fizyki czy językoznawstwa oraz wszyscy zainteresowani podobną tematyką. Konferencję organizuje Koło Naukowo-Artystyczne Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, które od kilku lat, z dużym powodzeniem realizuje to naukowe spotkanie młodych badaczy z Polski i zagranicy, a także przygotowuje publikacje naukowe obejmujące wyniki prezentowanych podczas Konferencji badań i analiz.

Konferencja, oprócz wykładów i prezentacji online, obejmuje również Koncert Kompozytorski z utworami młodych kompozytorów z wrocławskiej uczelni muzycznej, które nawiązują do tematyki wydarzenia.

Karolina Mazurkiewicz

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy uczestnictwa biernego znajdują się na stronie www.amuz.wroc.pl 


Kontakt:

knakitm@amkl.edu.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.