Polmic - FB

kalendarium kursów (X)

9 A B C E I K L M N O P S V W X Y Z

XV Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej – Warszawa, 3–10 VII 2021


Organizator:  Fundacja Partnerstwo dla Edukacji

Fundacja Partnerstwo dla Edukacji zaprasza w dniach 3–10 lipca 2021 roku do udziału w XV Letnich Kursach Metodycznych Muzyki Dawnej w Warszawie, które odbędą się w Zespole Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie (ul. Bednarska 11).

Od piętnastu lat Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej. kształtują świadomość estetyki i praktyki wykonawczej muzyki przedromantycznej w polskiej edukacji. Łączą w sobie zarówno warsztaty i konsultacje indywidualne, wykłady specjalistyczne oraz zajęcia metodyczne. Kursy stanowią także kompleksową i starannie opracowaną ofertę dydaktyczną doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.

Przedsięwzięcie skierowane jest nie tylko do osób zaznajomionych już z zagadnieniami wykonawczymi muzyki dawnej, ale przede wszystkim do uczestników (uczniów, studentów, a zwłaszcza nauczycieli szkolnictwa artystycznego), pragnących poznać i poszerzyć zakres dotychczasowych umiejętności gry na instrumentach współczesnych o praktykę gry na instrumentach historycznych.

Zapisy do 14 czerwca na www.muzykadawna.org

W programie:


Specjalności główne


Realizowane w formie stacjonarnej:


altówka / altówka barokowa – Daniel Deuter
flet poprzeczny / flet traverso – Kate Clark
klawesyn – Urszula Bartkiewicz
klawikord – Maria Erdman
obój / obój barokowy / flet prosty – Peter Frankenberg
organy – Maria Erdman
skrzypce / skrzypce barokowe – Daniel Deuter
viola da gamba – Karolina Koślacz
wiolonczela / wiolonczela barokowa – Markus Möllenbeck


Realizowane w formie zdalnej:


śpiew / muzyka ensemblowa / chorał gregoriański (dla solistów, chórmistrzów, zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych) – Agnieszka Budzińska-Bennett
Specjalności dodatkowe
altówka / altówka barokowa – Daniel Deuter
flet poprzeczny / flet traverso – Kate Clark
klawesyn – Urszula Bartkiewicz
klawikord – Maria Erdman
obój /obój barokowy/ flet prosty – Peter Frankenberg
organy – Maria Erdman
skrzypce / skrzypce barokowe – Daniel Deuter
viola da gamba – Karolina Koślacz
wiolonczela / wiolonczela barokowa – Markus Möllenbeck
wirginał – Anna Urszula Kucharska


Warsztaty uzupełniające
improwizacja (dla wszystkich uczestników) – Daniel Deuter, Peter Frankenberg, Ewa Mrowca, Jakub Kościukiewicz
kameralistyka (do 3 osób) – różni wykładowcy
nauka basso continuo (dla wszystkich instrumentów i śpiewu) – Ewa Mrowca, Anna Urszula Kucharska, Jakub Kościukiewicz, Dorota Zimna
pierwsza pomoc dla klawesynu (dedykowane klawesynistom) – Michał Koszel
podstawy kompozycji (dla wszystkich uczestników) – Maria Szreder
psychoedukacja (dla wszystkich uczestników) – Ewa Biały
temperacje historyczne i strojenie klawesynu (dla wszystkich uczestników) – Jacek Guzowski
Webinaria
Management w zawodzie artysty – Artur Malke
Podstawy kompozycji – Maria Szreder
Polskie tańce narodowe – Romana Agnel, Cracovia Danza
Psychoedukacja – Ewa Biały


Kontakt:

www.muzykadawna.org 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.