Polmic - FB

kalendarium kursów (A)

9 A B C E I K L Ł M N O P S V W X Y Z

Akademia Kameralistyki w Pałacu Ojrzanów „Liryka wokalna w duecie” - Żabia Wola, 6–10 IX 2021


Organizator:  Fundacja Wspierania Kultury „Przyjaciele Muzyki”

Przyjaciele MuzykiFundacja Wspierania Kultury „Przyjaciele Muzyki” zaprasza duety, a także indywidualnych śpiewaków i pianistów do udziału w kursie mistrzowskim „Liryka wokalna w duecie”, który odbędzie się w Pałacu Ojrzanów (ul. Tarczyńska 1, Żabia Wola) w dniach 6–10 września 2021 roku.

Jest to jedyny tego rodzaju kurs mający ma na celu pogłębienie umiejętności interpretacji pieśni, kameralnego muzykowania oraz współpracy śpiewaka i pianisty w duecie wokalnym.

Lekcje będą prowadzić cenione artystki – prof. Urszula Kryger i prof. Katarzyna Jankowska-Borzykowska.

Zasady Uczestnictwa

1. Organizatorem kursu jest Fundacja Wspierania Kultury „Przyjaciele Muzyki”.

2. Zajęcia odbywać się będą w Pałacu Ojrzanów (ul. Tarczyńska 1, Żabia Wola).

3. W kursie mogą wziąć udział śpiewacy i pianiści – studenci i absolwenci bez górnej granicy wieku. Zaproszenie jest skierowane do istniejących duetów oraz artystów indywidualnych, którzy podczas kursu będą pracować w duetach utworzonych z pozostałymi kursantami. Zgłoszenia wraz z CV artystycznym należy przesyłać na adres kontakt@przyjacielemuzyki.pl 

4. Organizator zapewnia Uczestnikom w czasie trwania kursu 5 lekcji dla każdego duetu, od 6 do 10 września br. według grafiku ustalonego przez prowadzących, przy czym lekcje będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych – Uczestników kursów. Kurs zakończony będzie koncertem w wykonaniu Uczestników.

5. Organizator zapewnia Uczestnikom zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2-osobowych wraz z pełnym wyżywieniem w Pałacu Ojrzanów.

6. Koszt kursu wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem w dn. 6-10 września (6.09 – lunch, kolacja, 7-9.09 – śniadanie, obiad i kolacja, 10.09 – śniadanie, lunch) to 1200 zł brutto, płatne w ciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia rejestracji na konto:

FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY

PRZYJACIELE MUZYKI

NR KONTA BANKOWEGO

64 1240 2887 1111 0010 6288 6685

Bank Pekao S.A.

7. Uczestnicy proszeni są o przesłanie najpóźniej do 20 sierpnia 2021 r. drogą elektroniczną na adres: kontakt@przyjacielemuzyki.pl  zgłoszeń zawierających biogram artystyczny (max. 2000 znaków) i programu nad którym chcą pracować w trakcie kursu.

8. Ze względu na ograniczoną liczbę Uczestników, prosimy o dokonanie wpłaty za kurs dopiero po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji ze strony Fundacji.

9. Dodatkowe informacje:

• Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad ustalonych przez Organizatora oraz do udziału w zajęciach zorganizowanych w ramach Akademii Kameralistyki w Pałacu Ojrzanów 2021.

• Nadesłanie zgłoszenia wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika na audiowizualną rejestrację kursów (foto lub wideo) przez Organizatora dla potrzeb dokumentacji oraz promocji.

• Filmowanie i nagrywanie podczas Warsztatów możliwe jest tylko i wyłącznie za zgodą Prowadzącego. Organizator zabrania Uczestnikom rejestracji zajęć oraz ich powielania bez uprzedniej zgody Prowadzącego oraz członków grupy uczestniczących w zajęciach.

• Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zajęć warsztatowych osób zachowujących się niestosownie lub nieprzestrzegających regulaminu warsztatów i hotelu oraz zasad ustalonych przez Prowadzących.

• Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator, który jednocześnie zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


Kontakt:

Marcin Rudziński

tel. 723 714 040

e-mail: kontakt@przyjacielemuzyki.pl 

www.facebook.com/przyjacielemuzyki 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.