Polmic - FB

kalendarium kursów (I)

9 A B C E I K L Ł M N O P S V W X Y Z

IV Warsztaty kompozycji muzyki filmowej z Janem A.P. Kaczmarkiem – Gdynia, 18–24 X 2021


Organizator:  Gdyńska Szkoła Filmowa

Gdyńska Szkoła Filmowa zaprasza na czwartą edycję Warsztatów kompozycji muzyki filmowej z laureatem Oscara Janem A.P. Kaczmarkiem w dniach 18-24 października 2021 roku. Zgłoszenia przyjmowane są od 1 lipca do 15 września 2021 roku.

Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość pracy z jednym z najznakomitszych polskich kompozytorów muzyki filmowej, laureatem Oscara, Janem A.P. Kaczmarkiem. Materiałem warsztatowym będą filmy krótkometrażowe absolwentów GSF. W efekcie może powstać ścieżka dźwiękowa do kilku z nich. Filmy studenckie GSF są wysyłane na festiwale filmowe na całym świecie, dlatego też autorstwo muzyki może być szansą na rozpoczęcie międzynarodowej kariery.

Kompozytor prowadzący warsztaty przekaże uczestnikom wiedzę w zakresie sposobów pracy nad ścieżką muzyczną filmu, kontaktu i znalezienia wspólnego języka z reżyserem, zdradzi też zależności, które kompozytor napotyka podczas produkcji filmowej.

Jednym z głównych punktów programu będzie spotkanie ze studentami reżyserii, poznanie ich oczekiwań względem warstwy muzycznej ich filmów oraz praca nad kolejnymi etapami powstawania tej warstwy pod kierunkiem kompozytora wykładowcy. Wykładowca będzie prowadził zajęcia grupowe i indywidualne, które ułoży według własnego uznania. Zajęcia będą odbywały się w Gdyńskiej Szkole Filmowej przez 7 kolejnych dni.

Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia Warsztatów online, jeśli wystąpi wyższa konieczność np. kolejna fala pandemii.

Przewidywana liczba uczestników biorących czynny udział w warsztatach: 10 osób. W razie dużego zainteresowania przewidywana jest również możliwość uczestnictwa biernego.

Wybór uczestników biorących czynny udział w warsztatach zostanie dokonany na podstawie przesłanych dwóch partytur i/lub nagrań muzyki skomponowanej przez kandydata. Kompozycje te powinny różnić się od siebie w fakturze, stylu i charakterze.

Warsztaty przewidziane są dla osób powyżej 16 roku życia zainteresowanych tworzeniem muzyki filmowej. Zalecana jest znajomość programów typu DAW (Logic, Protools, Reaper itp.). Uczestnicy czynni Warsztatów są zobowiązani do posiadania własnego narzędzia pracy (komputera z odpowiednim oprogramowaniem) oraz umiejętności sprawnego posługiwania się nim.

Dokumenty do przesłania na adres mailowy: info@gsf.pl 

1. Zgłoszenie udziału w warsztatach podpisane i zeskanowane

2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie muzyczne (nieobowiązkowe)

3. Skan lub potwierdzenie wpłaty 200 PLN - bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej na konto: 35 1440 1026 0000 0000 0390 5195

4. Dwie partytury w formie pliku PDF i/lub nagranie w formie pliku mp3 (proszę o nadsyłanie nagrań w pliku zip).

Koszt: 1000 PLN dla uczestnika czynnego

600 PLN dla uczestnika biernego

Koszt warsztatów obejmuje: 30 minut zajęć indywidualnych z Mistrzem (tylko dla uczestników czynnych Warsztatów), 20 godzin zajęć warsztatowych.

Koszt warsztatów nie obejmuje: zakwaterowania, wyżywienia i transportu.

Projekt otrzymał dofinansowanie Samorządu Województwa Pomorskiego.

Informacja prasowa organizatorów

Więcej: https://gsf.pl/warsztaty-kompozycji-muzyki-filmowej/ 


Kontakt:

info@gsf.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.