Polmic - FB

kalendarium konferencji (V)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

VI Międzynarodowa Konferencja „Analiza dzieła muzycznego. Historia-theoria-praxis” – online, 1–2 XII 2021


Organizator:  Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii oraz Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii oraz Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zaprasza do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji „Analiza dzieła muzycznego. Historia-theoria-praxis”, która odbędzie się w dniach 1–2 grudnia 2021 online na platformie MS Teams. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 listopada.

Celem Konferencji jest pogłębianie wiedzy, konfrontacja stanowisk oraz wymiana doświadczeń w zakresie analizy muzycznej. Problematyka konferencji dotyczy analizy dzieła muzycznego w wymiarze historycznym, teoretycznym i praktycznym. Projekt naukowy adresowany jest do teoretyków muzyki, muzykologów, kompozytorów, wykonawców, którym bliska jest problematyka analizy i interpretacji dzieła muzycznego.

W Konferencji mogą wziąć udział pedagodzy, studenci, a także inni zainteresowani tą tematyką.

Kierownictwo merytoryczne Konferencji sprawuje prof. dr hab. Anna Granat-Janki.

Na program Konferencji złożą się referaty prelegentów oraz Koncert Studia Kompozycji Komputerowej AMKL we Wrocławiu, podczas którego prezentowane będą kompozycje pracowników Studia. Uczestnicy otrzymają link do strony wydarzenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu tydzień przed Konferencją.

Opłata wpisowa za udział bierny wynosi 80 zł. Opłatę wpisową za udział w Konferencji pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące. Dla studentów i pedagogów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu udział w Konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia udziału w Konferencji należy przesłać w formie skanu wypełnionej Karty zgłoszenia w terminie do 15 listopada wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty wpisowej na adres mailowy: konferencja.adm@amkl.edu.pl 

Regulamin dostępny jest na stronie https://amuz.wroc.pl/vi-miedzynarodowa-konferencja-analiza-dziela-muzycznego-historia-theoria-praxis-7061 


Kontakt:

konferencja.adm@amkl.edu.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.