Polmic - FB

kalendarium konferencji (K)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Konferencja naukowo-artystyczna „Memento” - Warszawa, 3 XI 2021


Organizator:  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie zaprasza w dniu 3 listopada 2021 roku do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowo-artystycznej „Memento” – w tej edycji zatytułowanej „Danse macabre jako motyw przemijalności w kulturze europejskiej i jego współczesne reminiscencje”.

Wśród prelegentów: prof. zw. Ewa Wycichowska, prof. dr hab. Anna Kubiak, prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz, dr hab. Paula Jaszczyk, dr hab. Agnieszka Leszczyńska, dr Niels Berentsen, dr Stefan Drajewski, dr Anna Kucharska, dr Jacek Jackowski, mgr Magdalena Pasternak. Naukowcy wygłoszą referaty poświęcone danse macabre w muzyce dawnej, współczesnej, balecie, teatrze tańca, w sztukach plastycznych i kulturze ludowej.

Sesji towarzyszyć będą koncerty z udziałem wykładowców i studentów UMFC.

Komitet Programowy Konferencji będzie realizować konferencję w trybie online. Link na platformę zoom dostępny jest na stronie https://chopin.edu.pl/szczegoly-wydarzenia/317_konferencja-naukowo-artystyczna-memento 


Kontakt:

konferencja.memento.umfc@gmail.com 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.