Polmic - FB

kalendarium konferencji (X)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

X Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Neofonia” – Poznań 19–20 I 2022


Organizator:  Koło Artystyczno-Naukowe Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Koło Artystyczno-Naukowe Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w dniach 19–20 stycznia 2022 roku zaprasza do udziału w X edycji Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Neofonia”, której towarzyszyć będzie Międzyuczelniany Koncert Kompozytorski. Temat przewodni wydarzenia brzmi „Muzyka. Ruch. Obraz”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 grudnia 2021 roku. Ze względu na obecną sytuację pandemiczną Konferencja i Koncert zostaną przeprowadzone w formie hybrydowej.

Już po raz dziesiąty konferencja stanowić będzie okazję do wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami głównych muzycznych ośrodków akademickich w Polsce. Tematem tegorocznej edycji jest synteza trzech obszarów: muzyki, ruchu i obrazu oraz ich wzajemnych relacji. Obecnie na gruncie muzyki zaobserwować można tendencję do stopniowego zacierania się dziedzin sztuk. Powszechne stało się już wykorzystywanie elementów wizualnych, performatywnych czy teatralnych. Kwestionowanie tradycyjnego myślenia odnośnie kategoryzacji sztuk wciąż tworzy nowe pola badawcze, które bazują na interdyscyplinarności.

Organizatorzy proponują następujące obszary i zagadnienia badawcze, które zostaną poddane dyskusji podczas konferencji:

 • kanon literatury muzycznej powstającej z połączenia muzyki z ruchem bądź obrazem
 • performatywność
 • intermedialność
 • gest muzyczny
 • ruch i gest w dyrygenturze, cheironomia, soundpaiting
 • body percussion
 • taniec, rytmika
 • teatr instrumentalny
 • muzyka filmowa i sceniczna
 • partytury graficzne, grafiki muzyczne, grafika przestrzenna
 • malarstwo inspirowane muzyką
Do wzięcia udziału w planowanym przedsięwzięciu artystyczno-naukowym szczególnie mile widziane będą wszystkie osoby zajmujące się muzyką XX i XXI wieku oraz zaproponowaną tematyką, a więc studentów i doktorantów Akademii Muzycznych, kompozytorów, muzykologów i teoretyków muzyki, dyrygentów, rytmiczki, tancerzy, artystów, teatrologów i filmoznawców.

Czas wystąpienia podczas konferencji wynosi 20 minut; czas trwania prezentowanego w czasie koncertu utworu kameralnego – do 6 minut.

W ramach tegorocznej „Neofonii” zaplanowano Międzyuczelniany Koncert Kompozytorski, który odbędzie się 19 stycznia 2022 roku o godz. 18.00 w Sali koncertowej Aula Nova poznańskiej Akademii Muzycznej. W związku z niejasną sytuacją epidemiologiczno-sanitarną koncert ten odbędzie się w formie hybrydowej – streamingu online – oraz bezpośredniej, w zależności od aktualnie obowiązujących obostrzeń. Przedmiotem zgłoszenia może być utwór: akustyczny, akuzmatyczny, z mediami mieszanymi, performatywny, o obsadzie nie przekraczającej 10 osób. Organizatorzy nie zapewniają wykonawców. W przypadku utworów dedykowanych projekcji wielogłośnikowej prosimy o przygotowanie wersji binauralnej. W przypadku utworów performatywnych do zagospodarowania podczas wykonania utworu jest wyłącznie estrada Auli Nova.

By wziąć czynny udział w konferencji oraz zaprezentować swoje utwory należy przesłać abstrakty referatów lub partytury wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres e-mail: neofonia@amuz.edu.pl  w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 20 grudnia 2021 roku.

Zgłoszenia niekompletne i przesłane po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych partytur i abstraktów wystąpień oraz odwołania bądź zmiany daty wydarzenia bez podania przyczyny. Informacje o zakwalifikowaniu do udziału w przedsięwzięciu zostaną przekazane drogą e-mailową najpóźniej do dnia 5 stycznia 2022 roku.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie https://amuz.edu.pl/otwieramy-nabor-zgloszen-na-x-neofonie-2022/ 


Kontakt:

neofonia@amuz.edu.pl 

https://www.facebook.com/kanamp2012 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.