Polmic - FB

kalendarium konferencji (M)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Międzynarodowa Konferencja „Kompozytorzy a muzyka użytkowa” – Bydgoszcz, 27-28 kwietnia 2022


Organizator:  Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku, Katedry Teorii Muzyki i Kompozycji oraz Pracowni Kultury Muzycznej i Folklorystyki Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku, Katedry Teorii Muzyki i Kompozycji oraz Pracowni Kultury Muzycznej i Folklorystyki Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji „Kompozytorzy a muzyka użytkowa”, która odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2022 roku w formie hybrydowej bądź online. Termin nadsyłania abstraktów upływa 31 grudnia 2021.

Pochylając się nad różnorodnymi formami i polami zastosowań muzyki rozumianej jako sztuka społecznie użyteczna zwracamy uwagę na wielość problemów, jakie wiążą się z tym zagadnieniem. Nurtowało ono już starożytnych; reinterpretowane było w kolejnych epokach, które – w zależności od panującego światopoglądu – nadawały muzyce, w zależności od przypisywanych jej funkcji, określone miejsce w hierarchii sztuk.

Arystoteles pisał: „Przyjmuję zatem podział stosowany przez niektórych filozofów, którzy dzielą pieśni na etyczne, czyli działające na uczucia moralne, praktyczne, czyli pobudzające do czynu, i entuzjastyczne i odpowiednio do tego każdej tonacji przypisują właściwy jej charakter, zaliczając jedne do tej, drugie do tamtej grupy. Jestem tego zdania, że muzykę należy uprawiać nie dla jednego, ale dla wielu pożytecznych celów, bo i dla wykształcenia i dla duchowego oczyszczenia, czyli tzw. katharsis […], po trzecie zaś i dla wypełnienia czasu spoczynku, dla odprężenia i wytchnienia po pracy”.

Różnorodność wskazanych zagadnień – szczegółowe problemy dotyczące warsztatu kompozytorskiego, funkcje pełnione przez sztukę, kwestie wartości, jakich utwór muzyczny jest depozytariuszem, dylematy artystyczne, współczesne techniki pozwalające na kreację dźwięku odpowiednio do przyjętych założeń – wskazują jednocześnie na tematykę badawczą, która będzie przedmiotem dyskusji podczas tego spotkania.

By wziąć udział w konferencji należy przesłać drogą elektroniczną tematy wystąpień wraz z abstraktami (do 700 wyrazów) do dnia 31 grudnia 2021 roku na adres kierownika naukowego konferencji dr Barbary Mielcarek-Krzyżanowskiej barbaramk@poczta.onet.pl.

Osoby, których zgłoszenia zostaną zakwalifikowane do programu konferencji, organizatorzy powiadomią drogą mailową. Czas wystąpień nie powinien przekroczyć 20 minut. Językami konferencyjnymi są język polski i angielski.

Uwzględniając obecną sytuację konferencja odbędzie się w trybie online lub hybrydowym (łączącym tryb online ze stacjonarnym).

Przewidywana jest również publikacja tekstów zaprezentowanych podczas konferencji przez Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego.

W ramach konferencji naukowej 27 kwietnia 2022 o godz. 19.00 w Akademii będzie miał koncert „Divertimenti. Muzyka nie mniej ważna”, podczas którego w wykonaniu pedagogów i studentów Uczelni zabrzmi muzyka Witolda Lutosławskiego i Romana Maciejewskiego.

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska

Patronat medialny nad Konferencją objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.


Kontakt:

barbaramk@poczta.onet.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.