Polmic - FB

kalendarium konferencji (V)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Konteksty kształcenia muzycznego” – Łódź, 10–11 III 2022


Organizator:  Katedra Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Katedra Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w dniach 10–11 marca 2022 roku zaprasza do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Konteksty kształcenia muzycznego”, której tym razem przyświecać będzie tytuł Muzyka wartością w edukacji i w innych przestrzeniach życia człowieka. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 stycznia 2022.

Konferencja poświęcona została pamięci prof. Zygmunta Gzelli (1922–2007) – wybitnego dyrygenta, pedagoga, a także rektora łódzkiej uczelni i wieloletniego kierownika Katedry Edukacji Muzycznej.

Problemy, będące konsekwencją przemian cywilizacyjnych, przed którymi stają współcześni pedagodzy, wymagają ciągłego rekonstruowania dotychczasowych doświadczeń, przyglądania się im z różnych perspektyw oraz uwzględniania różnorodnych kontekstów. Celem tegorocznej edycji konferencji jest diagnoza sytuacji edukacji muzycznej we współczesnej rzeczywistości oraz wskazanie wartości muzyki w edukacji i w innych przestrzeniach życia człowieka. Konferencja ma być platformą wymiany doświadczeń poglądów, dyskursu naukowego (szczególnie pedagogicznego), a także stanowić formę dokształcania dla słuchaczy środowisk akademickich, nauczycielskich, samorządowców oraz osób zarządzających instytucjami kultury. Organizatorzy zachęcają do udziału w konferencji osoby zajmujące się zarówno zagadnieniami teoretycznymi, jak i praktycznymi aspektami kształcenia muzycznego.

Zagadnienia proponowane do poruszenia w trakcie konferencji to m.in.:

• uwarunkowania interakcji edukacyjnych w przestrzeni szkolnej,

• wartości edukacji muzycznej w zmieniającym się świecie,

• funkcje muzyki w kształtowaniu przestrzeni publicznej człowieka,

• edukacja muzyczna w procesie kształcenia muzycznego i upowszechniania kultury,

• terapeutyczne i wychowawcze wartości muzyki,

• wykorzystanie multimediów w stymulowaniu aktywności muzycznej dzieci w szkołach muzycznych – nie tylko w pandemii.

Zgłoszenia uczestnictwa wraz z tematem wystąpienia należy nadsyłać do 25 stycznia 2022 roku na adres organizatorów (Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów, ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź) z dopiskiem: „dr Ewa Kumik, prof. AM, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa”, lub w formie elektronicznej na adres: ewakumik@amuz.lodz.pl 

Harmonogram przygotowań, kartę zgłoszeń, a także szczegółowe informacje o konferencji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.amuz.lodz.pl/pl/wydarzenia/konteksty-ksztalcenia-muzycznego-2022 


Kontakt:

ewakumik@amuz.lodz.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.