Polmic - FB

kalendarium kursów ()

9 A B C E I K L Ł M N O P S V W X Y Z

11. Akademia Sinfonia Varsovia – Warszawa, 28 VIII 2022 – 30 VI 2023


Organizator:  Sinfonia Varsovia

Otwarty został nabór do tegorocznej 11. edycji Akademii Sinfonia Varsovia. To projekt skierowany do studentów i absolwentów uczelni muzycznych przed ukończeniem 26. roku życia, przygotowujący młodych muzyków do pracy w profesjonalnej orkiestrze. W trakcie dwóch semestrów uczestnicy Akademii kształcą się pod okiem koncertmistrzów i liderów sekcji Sinfonii Varsovii, biorą udział w warsztatach ogólnorozwojowych i próbach orkiestry oraz występują na koncertach zespołu u boku znakomitych dyrygentów i solistów. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 maja 2022.

Akademia Sinfonia Varsovia została zapoczątkowana w roku 2012 i była pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce. Na wzór przyorkiestrowej akademii Filharmoników Berlińskich powstał kompleksowy projekt skierowany do młodych instrumentalistów, którzy w przyszłości chcieliby zawodowo grać w orkiestrze.

Warsztaty indywidualne i grupowe dopełniają także projekty koncertowe i nagrania, na które zapraszani są najbardziej wyróżniający się uczestnicy Akademii. Dzięki nim „akademicy" mieli szansę do tej pory wystąpić na jednej scenie z takimi artystami, jak: Charles Dutoit, Lorin Maazel, Krzysztof Penderecki i Maxim Vengerov. Wielu absolwentów Akademii pracuje obecnie w wiodących orkiestrach takich instytucji kultury w Polsce, jak: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Narodowe Forum Muzyki, Filharmonia Narodowa oraz Sinfonia Varsovia.

W tym roku do przesłuchań zapraszani są instrumentaliści w siedmiu specjalnościach: flet, klarnet, fagot, waltornia, trąbka, skrzypce i kontrabas. Ostateczna liczba utworzonych klas i przyjętych do nich uczestników zależna będzie od wyników przesłuchań, które odbędą się w dniach 12, 13 i 15 maja 2022.

Akademię rozpoczyna Tydzień Inauguracyjny, realizowany w siedzibie Sinfonii Varsovii w dniach 28 sierpnia – 4 września 2022, zakończony występem finałowym w ramach projektu koncertowego.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin oraz program wymagany na przesłuchaniach dostępne są na stronie Sinfonii Varsovii. Wymagane jest polskie obywatelstwo oraz nieukończenie 26 lat do 31 grudnia 2022.

Udział w Akademii jest odpłatny. Podczas trwania zajęć zapewnione będzie wyżywienie, uczestnicy muszą zorganizować nocleg dla siebie we własnym zakresie.

Regulamin: https://www.sinfoniavarsovia.org/edukacja/akademia-sinfonia-varsovia/akademia-sinfonia-varsovia-11-edycja-2022/ 


Kontakt:

Malina Sarnowska

malina.sarnowska@sinfoniavarsovia.org 

(+48) 792 17 55 33

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.