Polmic - FB

kalendarium kursów (E)

9 A B C E I K L Ł M N O P S V W X Y Z

Elbląg Music Masterclass – Elbląg, 1–10 VII 2022


Organizator:  Elbląska Orkiestra Kameralna

Patronat medialny nad projektem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Elbląg Music Masterclass powstało z myślą o młodych muzykach, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności pod okiem znanych instrumentalistów i pedagogów z Polski i zza granicy. Jeśli kształcisz się lub jesteś absolwentem jednego z kierunku: skrzypce, altówka, wiolonczela, dyrygentura lub wraz z innymi muzykami tworzysz zespół kameralny, już teraz zapoznaj się z nową inicjatywą – Elbląg Music Masterclass i zgłoś swój udział w Kursach oraz „Konkursie Młodego Wirtuoza” do 30 kwietnia 2022!

W dniach 1–10 lipca 2022 roku w Elblągu każdy z uczestników będzie mógł wziąć udział w indywidualnych lekcjach z profesorem na wybranym przez siebie kierunku. Kadrę pedagogiczną stanowić będą wybitni instrumentaliści i wykładowcy renomowanych uczelni, m.in. Marcin Zdunik (wiolonczela), Igor Petrushevski, Mariusz Patyra (skrzypce), Marek Czech (altówka), Anna Duczmal-Mróz (dyrygentura), Bogna Czerwińska-Szymula (zespoły kameralne). Elbląska Orkiestra Kameralna zorganizuje szereg różnorodnych wydarzeń dopasowanych specjalnie do potrzeb uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, studentów i absolwentów akademii muzycznych z Polski i zza granicy. Uczestnicy wezmą udział w kursach, warsztatach, wykładach, wystąpią podczas recitali i koncertów. EMM zapewnia młodym muzykom prestiżowy start ich indywidualnej działalności muzycznej oraz możliwość zaprezentowania swoich umiejętności szerokiemu gronu odbiorców dzięki zorganizowanemu w ramach EMM „Konkursu Młodego Wirtuoza”.

Do zgłoszenia się na Kursy nie jest wymagane przesłanie filmu z wykonywanym przez siebie utworem. Jury podejmie decyzję o zakwalifikowaniu się na Kursy na podstawie przesłanych krótkich życiorysów, natomiast nabór osób zakwalifikowanych do drugiego etapu „Konkursu Młodego Wirtuoza" nastąpi na podstawie indywidualnych zajęć przeprowadzonych z Profesorami.

W programie otwartych recitali uczestników Kursów, które zorganizowane zostaną w sali koncertowej Ratusza Staromiejskiego w Elblągu, ważne miejsce zajmie polska muzyka XX-XXI w.

Dla uczestników Konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody. Oprócz nagrody pieniężnej w każdej z kategorii młodzi muzycy wystąpią jako soliści razem z Elbląską Orkiestrą Kameralną podczas koncertu wieńczącego Elbląg Music Masterclass. W przypadku kategorii „Dyrygent", Laureat ma szansę otrzymać nagrodę w postaci zaproszenia do współpracy z Elbląską Orkiestrą Kameralną podczas koncertu zorganizowanego w sezonie 2022 / 2023.

Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń Uczestników Czynnych, Uczestników Biernych i zespoły kameralne za pośrednictwem strony: https://elblagmasterclass.pl/20-zglos-sie 

Regulamin: https://elblagmasterclass.pl/18-regulamin

Kontakt:

elblagmasterclass@gmail.com

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.