Polmic - FB

kalendarium konferencji (M)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Musical multimedia as a keystone of artistic manifestations in 20th- 21st century Europe - Kraków, 31 VIII - 2 IX 2022


Organizator:  Instytut Muzykologii UJ

Instytut Muzylkologii UJ zaprasza na konferencję Muzyczna multimedialność jako zwornik artystycznych manifestacji na przełomie XX-XXI wieku w Europie, która odbędzie się w dniach 31 sierpnia - 2 września 2022 roku w siedzibie Instytutu Muzykologii UJ (ul. Westerplatte 10). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca.

Dla studentów zainteresowanych tematyką muzyki w filmie przygotowane zostały specjalne warsztaty w dniu 2 IX w godzinach przedpołudniowych. Organizatorzy proszą o zarejestrowanie swojego udziału poprzez wypełnienie i odesłanie Registration form. W tym formularzu w pozycji "Would you like to participate in conference as" należy wybrać "participant in person".

Osoby zainteresowane przysłuchiwaniem się obradom podczas transmisji online proszone są również o zarejestrowanie się poprzez wskazany powyżej Registration form, ale w pozycji "Would you like to participate in conference as" należy wybrać "participant online". Bez rejestracji udział w konferencji nie będzie możliwy.

Komplet informacji na temat tego spotkania znajduje się na stronie internetowej naszej konferencji - https://multimediality.confer.uj.edu.pl 


Kontakt:

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.