Polmic - FB

kalendarium konferencji (M)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Międzynarodowa Konferencja „Muzyka wobec wartości” - Bydgoszcz, 22-24 XI 2022


Organizator:  Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku oraz Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku oraz Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy zapraszają na Międzynarodową Konferencję „Muzyka wobec wartości”, która będzie miała miejsce w bydgoskiej Akademii Muzycznej w dniach 22–24 listopada 2022.

Refleksja teoretyczna konferencji z udziałem członków Związku Kompozytorów Polskich dotyczyć będzie:

  • wartości konstytutywnych dla danego kierunku, nurtu, stylu muzycznego i ich wpływu na twórczość muzyczną;
  • fundamentów estetyki twórczej kompozytorów;
  • wartości artystycznych i estetycznych współistniejących w dziele muzycznym;
  • dźwiękowych konkretyzacji dzieła muzycznego odwołujących do doświadczeń etycznych, metafizycznych i religijnych;
  • niejawnych kryteriów aksjologicznych naukowych opisów / interpretacji dzieł muzycznych;
  • wartości przyjmowanych przez krytykę muzyczną jako kryteriów sądów o dziele muzycznym.

Udział w przedsięwzięciu zapowiedzieli również goście zagraniczni: Susanne Kogler (Graz), Helmut Loos (Leipzig), Robert Hatten (Austin), Luba Kijanowska (Lwów), Olena Berehova (Kijów), Zuzana Martináková-Rendeková (Banská Štiavnica), Matthew Leone (New York), Yue Ming (York) Chia-Ling Peng (Newcastle).

Kierownikiem naukowym konferencji jest prof. dr hab. Anna Nowak.

W ramach Konferencji odbędą się również koncerty muzyki współczesnej. Wstęp wolny!

Konferencja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Regionalna inicjatywa doskonałości”.

Szczegółowy program – na stronie: http://www.amuz.bydgoszcz.pl/wydarzenia/muzyka-wobec-wartosci/ 


Kontakt:

http://www.amuz.bydgoszcz.pl/wydarzenia/muzyka-wobec-wartosci/ 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.