Polmic - FB

kalendarium konferencji ()

A B C D F I K M O P R S V W X Y

52. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Muzyka polska. Tradycja i współczesność” - Rzeszów-Strzyżów, 7–9 IX 2023


Organizator:  Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich

POLMICSekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich zaprasza do udziału w 52. Konferencji Muzykologicznej ZKP „Muzyka polska. Tradycja i współczesność”, która odbędzie się w Rzeszowie-Strzyżowie w dniach 7–9 września 2023 roku. Zgłoszenia należy przesyłać do 31 marca na adres kingafink@wp.pl  (Kinga Fink).

Celem konferencji jest ponowne spojrzenie na polską muzyczną tradycję. Na ile dziś wciąż porusza nas termin „muzyka polska” i jak traktujemy rodzimą twórczość? Czym jest w istocie muzyka polska i jak ją dziś rozumiemy?

Pytania te stanowić mogą punkt wyjścia do dyskusji nad muzyką polską widzianą w szerokiej perspektywie obejmującej m. in. twórczość kompozytorską, wykonawstwo, recepcję, a także refleksję estetyczną i metodologiczną. Dlatego też proponowane są następujące zakresy problemowe tegorocznej konferencji:

  • muzyka polska w kulturze muzycznej przeszłości i teraźniejszości;
  • muzyka polska w Polsce i na ziemiach polskich,
  • muzyka polska za granicą;
  • emigracja i imigracja – kompozytorzy polscy za granicą i kompozytorzy „obcy” działający w Polsce bądź na ziemiach polskich;
  • muzyka polska w refleksji o muzyce;
  • muzyka polska jako inspiracja dla kompozytorów „obcych”;
  • polska muzyka ludowa oraz kultura tradycyjna na ziemiach polskich;
  • współczesna twórczość kompozytorska w Polsce w kontekście globalnej kultury muzycznej;
  • wykonawstwo muzyki polskiej dawniej i dziś (np. poszerzanie repertuaru, wypełnianie „białych plam”, programy promocji wykonań i nagrań polskiej muzyki).

Lista możliwych zagadnień jest oczywiście otwarta. Ze względu na to, że gospodarzem Konferencji jest w tym roku Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, mile widziane będą także tematy związane z ważnymi dla regionu rzeszowskiego postaciami twórców i wykonawców, jak Zygmunt Mycielski, Artur Malawski, Wojciech Kilar, Adam Harasiewicz, Tomasz Stańko i in.

Organizatorzy oczekują propozycji wystąpień indywidualnych w postaci referatów do 20 minut, propozycji szerszych paneli z udziałem co najmniej 3 prelegentów do 60 minut oraz wystąpień o charakterze krótkich komunikatów do 10 minut.

Zgłoszenia będzie akceptował Komitet Programowy w składzie: Beata Bolesławska-Lewandowska i Iwona Lindstedt (SM ZKP) oraz Kinga Fink, Grzegorz Oliwa i Mirosław Dymon (Instytut Muzyki UR). W przypadku dużej liczby zgłoszeń Komitet zastrzega sobie prawo ich merytorycznego wyboru.

Opłata konferencyjna wynosić będzie: 400 zł (pełna kwota), 300 zł – dla członków ZKP. Kwota zawiera podatek VAT. Emerytom oraz osobom nieafiliowanym przysługuje zwolnienie z opłaty konferencyjnej. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu oraz noclegów. Organizatorzy oferują pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych w Rzeszowie w korzystnych cenach.

Planujemy, że część obrad Konferencji odbywać się będzie w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, a część w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie.

W ramach Konferencji planowana jest wycieczka do dawnego majątku Mycielskich w Wiśniowej, miejsca urodzenia i wiecznego spoczynku Zygmunta Mycielskiego. Organizatorzy zapewniają transport lokalny.

Pobierz: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dodatkowe informacje: www.zkp.org.pl 

 

Konferencja jest organizowana przy wsparciu Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka - wsparcie konferencji naukowych 2021”.

Tytuł projektu 52. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Muzyka polska. Tradycja i współczesność”.
Wysokość dotacji: 43 725 zł; cały budżet projektu: 68 925 zł.

MEiN znak podstawowy kolor biale tlo

mein doskonala nauka on white

 


Kontakt:

kingafink@wp.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.