Polmic - FB

kalendarium konferencji (X)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Tradycje śląskiej kultury muzycznej" - Wrocław, 8-9 III 2023


Organizator:  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

TradycjeSlaskiej 23 prW dniach 8-9 marca 2023 roku w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu odbędzie się XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Tradycje śląskiej kultury muzycznej".

Już ponad czterdzieści lat prowadzone są w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu badania naukowe nad śląska kulturą muzyczną, owocem których są kolejne edycje międzynarodowej konferencji zatytułowanej "Tradycje śląskiej kultury muzycznej".

Celem projektu naukowego jest pielęgnowanie kultury muzycznej na Śląsku, ukazywanie jej wielokulturowego bogactwa i różnorodności.

Udział naukowców z Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii i Polski przyczyni się do realizacji jego idei.

Podczas tegorocznej konferencji, której kierownikiem naukowym jest prof. dr hab. Anna Granat-Janki, przedmiotem uwagi będzie kwestia dialogu międzykulturowego, omówiona zostanie działalność muzyków związanych ze Śląskiem, życie muzyczne na Śląsku, zbiory biblioteczne. Zgodnie z tradycją podczas konferencji przedmiotem rozważań będzie zarówno muzyka dawna, jak i współczesna, a także śląski folklor muzyczny.

Referenci zaprezentują również muzykę ludową oraz twórczość kompozytorów śląskich.

Wydarzenie uświetni recital organowy Piotra Rojka na zrekonstruowanych barokowych organach Michaela Englera w kościele św. Elżbiety we Wrocławiu.

Informacja prasowa organizatorów

Szczegółowy program - na stronie: https://amuz.wroc.pl/xvi-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-tradycje-slaskiej-kultury-muzycznej-8580/?date=2023-03-08 


Kontakt:

eliza.domiczek@amkl.edu.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.