Polmic - FB

kalendarium konferencji (M)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Muzyka dla dzieci” – Bydgoszcz, 19-20 IV 2023


Organizator:  Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku, Katedry Teorii Muzyki i Kompozycji oraz Pracowni Kultury Muzycznej i Folklorystyki Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku, Katedry Teorii Muzyki i Kompozycji oraz Pracowni Kultury Muzycznej i Folklorystyki Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji „Muzyka dla dzieci”, która odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2023 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 lutego 2023.

Kierownik naukowy Konferencji dr Barbara Mielcarek-Krzyżanowska zachęca do rozpoznania bodźców, preferencji i motywacji twórczych, problemów dotyczących warsztatu kompozytorskiego oraz wartości sztuki przeznaczonej dla dzieci, pochylając się nad jej różnorodnymi formami i funkcjami.

Zapraszając do udziału w Konferencji „Muzyka dla dzieci”, organizatorzy proszą o nadsyłanie drogą elektroniczną tematów wystąpień wraz z abstraktami (do 1500 znaków ze spacjami) i notą biograficzną (do 300 znaków) w wersjach polskiej i angielskiej na adres barbaramk@poczta.onet.pl 

Osoby, których zgłoszenia zostaną zakwalifikowane, powiadomione zostaną drogą mailową do 22.02.2023.

Po otrzymaniu przez uczestników informacji o przyjęciu w poczet uczestników konferencji, należy – w terminie do 15 marca 2023 r. – uiścić opłatę konferencyjną w wysokości 400 zł na konto Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego:

38 1240 3493 1111 0000 4279 1373

z dopiskiem Konferencja W1 „Muzyka dla dzieci” (imię i nazwisko uczestnika konferencji). W sprawie wystawienia faktury za wpłatę należy kontaktować się z p. Brygidą Brzezińską ( kwestura.vat@amfn.pl  +48 52 321-05-82 w. 25) – faktury będą wystawiane wyłącznie na osobę/instytucję, która dokona wpłaty.

Organizatorzy nie zapewniają noclegów oraz nie zwracają kosztów dojazdu.

Po uzyskaniu pozytywnych recenzji planowana jest e-publikacja materiałów z konferencji kwietniowych z 2022 i 2023 roku (termin rozpoczęcia procedur recenzji i składu uzależniony jest od wysokości przyznanej subwencji).

Dodatkowe informacje: http://www.amuz.bydgoszcz.pl/ 


Kontakt:

barbaramk@poczta.onet.pl  

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.