Polmic - FB

kalendarium konferencji (I)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

IV Ogólnopolska Konferencja Orkiestr Dętych - Radom, 24-26 III 2023


Organizator:  Klinika Orkiestr Dętych

KonferencjaOrkiestrD 23Patronat medialny nad Konferencją objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Klinika Orkiestr Dętych zaprasza w dniach 24-26 marca 2023 do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Orkiestr Dętych wykładowców, prelegentów oraz kompozytorów, którzy chcą zaprezentować w Radomiu swoje nowe kompozycje na orkiestrę dętą.

Możliwości udziału:

Wykładowca/ prelegent(ka)/ prowadzący(a) warsztat.

Zapraszamy do zgłoszenia udziału jako wykładowca/ prelegent(ka)/ prowadzący(a) warsztat w wybranej przez siebie dziedzinie dotyczącej orkiestr dętych.

Zaakceptowany prelegent / wykładowca IV OKOD:

- jest zwolniony z opłaty rejestracyjnej na IV OKOD;

- ma zapewniony bezpłatny wstęp na koncerty zorganizowane w ramach OKOD;

- dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie opłaca we własnym zakresie;

- otrzymuje certyfikat wykładowcy/prelegenta;

- może otrzymać zaproszenie wystawione na niego lub instytucję którą reprezentuje;

- zdjęcie i biogram jest prezentowane przez organizatora w katalogu OKOD, na stronie www.okod.pl  oraz w mediach społecznościowych;

- otrzymuje identyfikator oraz egzemplarz katalogu OKOD w którym zawarte będą jego/jej biogram i zdjęcie;

Oto propozycje tematów które są reprezentacją zainteresowań środowiska. Nie jest to katalog zamknięty:

1. Pierwsze kroki na wybranym instrumencie (nie wszystkie orkiestry mają szeroką kadrę instruktorów, czasem to dyrygent musi być specjalistą od wszystkich instrumentów)

2. Sposoby na rozwijanie konkretnej sekcji orkiestry

3. Barwa, strojenie, brzmienie

4. Nowy repertuar (prezentacja na żywo z orkiestrą), dobór repertuaru.

5. Prezentacje nowinek technologicznych (producenci, sponsorzy, użytkownicy).

6. Wzmocnienie muzykalności zespołu.

7. Podstawy nagrywania orkiestry. 8. Transkrypcje i aranżacje na orkiestrę dętą - metody.

9. Improwizacja w orkiestrze dętej i elementy jazzu.

10. Marching & Show - tworzenie i realizacja programów choreograficznych.

11. Sposoby działania i współpracy w środowisku lokalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym. (formy działalności, wyzwania, dobre praktyki).

12. Finansowanie orkiestry. - dobre praktyki, przykłady.

13. Warsztaty - dyrygenckie, kompozycji i aranżacji itp.

14. Zarządzanie zespołem ludzi w orkiestrze. Przywództwo. Dzielenie kompetencji.

15. Prawo autorskie.

16. Naprawa instrumentów.

Link do zgłoszenia wykładowców: https://forms.gle/dt3gjKR9gDfayLpz6  Zgłoszenia wykładowców przyjmowane są do dnia 15.02.2023

Szczegółowe opisy i warunki znajdują się w formularzach.

Kompozytor - kompozycja.

Zapraszamy również kompozytorów, którzy chcą zaprezentować swoje nowe kompozycje na orkiestrę dętą.

Utwory muszą być napisane na skład orkiestry dętej, koncertowej orkiestry dętej. Nie przyjmujemy aranżacji, przyjmujemy wersje na orkiestrę dętą tego samego kompozytora.

Kompozytorzy udostępniający utwór, który zostanie zakwalifikowany, będą mieli możliwość uczestniczenia, w dniu jego wykonania (fragmentu lub całości), zarówno w "reading session" jak i w innych wykładach konferencji.

Link do zgłaszania utworów na Reading Session - kompozytorzy: https://forms.gle/xbxkJS9tyxTDGd357 

Zgłoszenia kompozycji przyjmowane będą do dnia 31.01.2023

Szczegółowe opisy i warunki znajdują się w formularzach.

Udział w IV OKOD dla zakwalifikowanych wykładowców i kompozytorów jest bezpłatny.

Uczestnik/ słuchacz(ka) konferencji

Zgłoszenia słuchaczy będą przyjmowane od 15.01.2023 na stronie www.okod.pl 

Uczestnictwo w konferencji wymaga wniesienia opłaty rezerwacyjnej. Koszty zakwaterowania i podróży uczestnicy ponoszą samodzielnie.

Wykładowcy/ kompozytorzy pokrywają koszt transportu i zakwaterowania we własnym zakresie lub mogą zostać oddelegowani przez instytucję.

Organizatorzy Ogólnopolskiej Konferencji Orkiestr Dętych planują udział gości zagranicznych - jesteśmy w fazie przygotowawczej.

W ramach OKOD-u wydawany jest co roku Katalog z opisem wykładowców, programem konferencji, ogłoszeniami i reklamami firm oraz instytucji związanych z branżą, który w założeniu ma być aktualnym kompendium informacyjnym dla orkiestr dętych.

Więcej: https://okod.pl/ 


Kontakt:

konferencjaorkiestrdetych@grandioso.pl 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.