Polmic - FB

kalendarium kursów (N)

9 A B C E I K L Ł M N O P S V W X Y Z

Nabór na warsztaty dziennikarskie - Rzeszów, 2-9 VII 2023


Organizator:  Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

WarsztatyKrytyki 23Narodowy Instytut Muzyki i Tańca zaprasza na warsztaty dziennikarskie, które odbędą się podczas III Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej w Rzeszowie w dniach 2-9 lipca 2023 roku. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja.

Warsztaty poprowadzi Agata Kwiecińska – dziennikarka muzyczna, mająca doświadczenie w pracy na antenie radiowej, telewizyjnej, w prasie drukowanej i Internecie.

Uczestnicy warsztatów będą śledzili na żywo przebieg całego konkursu i realizowali codzienne zadania dziennikarskie doskonaląc swoje umiejętności w różnych formach dziennikarskich – od relacji w mediach społecznościowych poprzez recenzję, podcast, felieton i reportaż. Efekty warsztatów będą publikowane na stronach internetowych, w tym na stronie konkursu oraz w mediach społecznościowych Instytutu.

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca na własny koszt zapewni zakwalifikowanym uczestnikom warsztatów zakwaterowanie i wyżywienie w Rzeszowie podczas całego Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej (2-9 lipca 2023) oraz zapewni bezpłatny wstęp na przesłuchania i koncert laureatów.

Za powstałe w trakcie warsztatów teksty i inne formy dziennikarskie oraz udzielenie licencji na ich publikację, każdy z uczestników otrzyma jednorazowe honorarium w wysokości 500 zł brutto.

Zgłoszenia, tj. wypełniony i popisany skan formularza aplikacyjnego wraz z załącznikami – notką biograficzną i własnym tekstem poświęconym muzyce poważnej, należy przesłać na adres: biuro@konkursmuzykipolskiej.pl do 31 maja 2023 roku.

Regulamin: https://konkursmuzykipolskiej.pl/rusza-nabor-na-warsztaty-dziennikarskie/? 


Kontakt:

Lilianna Zalesińska - Starszy specjalista ds. muzyki polskiej

lilianna.zalesinska@nimit.pl,

+48 785 360 000

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.