Polmic - FB

kalendarium kursów (I)

9 A B C E I K L Ł M N O P S V W X Y Z

I Międzynarodowe Mistrzowskie Kursy Pianistyczne „Przestrzenie Kultury” - Kielce, 17-21 VII 2023


Organizator:  Stowarzyszenie Przestrzenie Kultury

PrzestrzenieKultury 23Patronat medialny nad projektem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

W dniach 17-21 lipca 2023 odbędą się I Międzynarodowe Mistrzowskie Kursy Pianistyczne „Przestrzenie Kultury” w Kielcach. Termin składania zgłoszeń upływa 25 czerwca.

Przedsięwzięcie dedykowane jest pianistom na wszystkich szczeblach edukacji artystycznej: zarówno uczniom szkół muzycznych I i II stopnia, jak również studentom i absolwentom akademii muzycznych. Zajęcia poprowadzą znani pedagodzy i artyści: Olga Łazarska, Hubert Rutkowski, Bartłomiej Kominek oraz Luka Okros.

W ramach kursu odbędą się: lekcje mistrzowskie wybitnych pedagogów w specjalnościach: fortepian oraz duet fortepianowy, wykłady i  koncerty uczestników kursu.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://przestrzeniekultury.org.pl/ 


Kontakt:

info.przestrzeniekultury@gmail.com 

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.