Polmic - FB

kalendarium kursów (I)

9 A B C E I K L M N O P S V W X Y Z

III Otwarty Kurs Gry na Carillonie Oraz Aranżowania na Carillony Automatyczne - Gdańsk, 23-25 XI 2023


Patronat medialny nad projektem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

KursCarillonowy 23III Otwarty Kurs Gry na Carillonie Oraz Aranżowania na Carillony Automatyczne, organizowany przez Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, odbędzie się w dniach 23-25 listopada 2023 roku. Ze względu na ograniczenia w liczbie osób obowiązują zapisy do 15 listopada.

Tym razem, oprócz gry na carillonie dla bardziej i mniej zaawansowanych (zajęcia z Gertem Oldenbeuvingiem i Moniką Kaźmierczak), w programie znajdą się warsztaty poświęcone aranżowaniu muzyki na carillony automatyczne.

Zorganizowany zostanie również "minikonkurs" wśród uczestników na najlepszą aranżację melodii Roty, która potem zabrzmi na ratuszowym carillonie (zastępując aktualną aranżację). Zajęcia poprowadzi Richard de Waardt z Rotterdamu, przygotowujący tego rodzaju aranżacje dla ludwisarni Eijsbouts z Niderlandów.

Po kursie planowany jest konkurs kompozytorski na krótki utwór, który po rozstrzygnięciu również zostanie zainstalowany na ratuszowym carillonie.

Zajęcia będą się odbywały na gdańskich carillonach (wieża kościoła św. Katarzyny, wieża Ratusza Głównego Miasta), carillonie elektronicznym Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz w pracowni kompozytorskiej im. Eugeniusza Głowskiego w Akademii Muzycznej.

Uczestnicy wezmą również udział w cotygodniowych koncertach carillonowych.

Koordynatorem projekt jest dr Monika Kaźmierczak. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Związek Kompozytorów Polskich.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: m.kazmierczak@amuz.gda.pl. Przy zapisach prosimy o wskazanie, w której części kursów chcą Państwo uczestniczyć: wykonawczej, „automatycznej” czy w obu.

Szczegóły: https://www.amuz.gda.pl/wydarzenia/-iv-otwarty-kurs-gry-na-carillonie-oraz-programowania-carillonow-automatycznych,1751 


Kontakt:

m.kazmierczak@amuz.gda.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.