Polmic - FB

indeks osób (V)


V Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Feliksa Nowowiejskiego - Poznań 2015


Organizator:  Towarzystwo im. F. Nowowiejskiego

REGULAMIN KONKURSU

1. V Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Feliksa Nowowiejskiego odbywa się w Poznaniu w dniach od 23-28 sierpnia 2015 roku.

2. W konkursie mogą brać udział organiści, którzy w dniu rozpoczęcia przesłuchań nie ukończyli 35 roku życia. Dopuszcza się udział 25 uczestników; w razie zgłoszenia większej liczby chętnych decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Konkurs jest trzyetapowy. Do drugiego etapu przewiduje się dopuszczenie maksymalnie 12, a do trzeciego – 6 uczestników. Przesłuchania I i II etapu są anonimowe. Nad prawidłowym przebiegiem przesłuchań będzie czuwało dwóch zaprzysiężonych mężów zaufania.

4. Program konkursu obejmuje następujące etapy:
I Etap – Aula Nova, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego
N. de Grigny Gloria:
1. Et in terra pax à 5
3. Duo
4. Récit de Tierce en taille
6. Dialogue
J. S. Bach Allein Gott in der Höh sei Ehr‘ BWV 664
F. Nowowiejski Andante lamentabile (Dumka) op. 31 nr 1
II Etap – Poznańska Kolegiata Farna (organy F. Ladegasta 1876)
J. S. Bach – utwór do wyboru:
- Preludium i Fuga e-moll, BWV 548,
- Fantazja i Fuga g-moll, BWV 542,
- Toccata, Adagio i Fuga C-dur, BWV 564
F. Liszt Preludium i Fuga B-A-C-H (wersja z 1855 roku)
R. Schumann – utwór do wyboru:
- 4 Skizzen für den Pedalflügel op. 58: nr 3 i 4,
- 6 Studien in kanonischer Form op. 56: nr 5 i 6
III Etap – Aula Nova, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego
F. Poulenc Koncert g-moll na organy, kotły i orkiestrę smyczkową
Dowolny program o czasie trwania 25-30 minut, uwzględniający jeden z następujących utworów F. Nowowiejskiego:
- I Symfonia op. 45 nr 1 – cz. I Maestoso dramatico – Allegro moderato
- IX Symfonia op. 45 – cz. I Toccata
- II Koncert na organy op. 56 nr 2 – cz. I Introdukcja i Fuga
Utwory F. Nowowiejskiego będą dostępne do wglądu na stronie internetowej Towarzystwa od września 2014 r.

Uczestników Konkursu oceniać będzie Jury w składzie:
Hans Fagius (Dania)
Eric Lebrun (Francja)
Franz Danksagmüller (Niemcy)
Józef Serafin (Polska)
Elżbieta Karolak (Polska)
sekretarz – Jarosław Tarnawski
a) pracami jury kieruje wyłoniony z powyższego grona – na pierwszym posiedzeniu – przewodniczący;
b) jurorzy w swojej pracy kierują się wewnętrznym regulaminem opracowanym przez organizatorów konkursu. Zostanie on podany do wiadomości uczestnikom zakwalifikowanym do konkursu;
c) wszystkie decyzje Jury są jawne, nieodwołalne i niezaskarżalne.

5. Przyznane zostaną 3 nagrody w wysokości:
pierwsza nagroda: 22.000 zł
druga nagroda: 13.000 zł
trzecia nagroda: 8.000 zł
oraz nagrody pozaregulaminowe – finansowe i w formie koncertów.
Uczestnikom III etapu przysługuje tytuł Laureata V Międzynarodowego Konkursu im. Feliksa Nowowiejskiego. Uczestnicy II etapu otrzymują dyplomy honorowe.
Organizatorzy nie dopuszczają innego podziału nagród głównych.

6. Wszystkie przesłuchania konkursowe będą przeprowadzone publicznie i łącznie z Koncertem Laureatów mogą być transmitowane, nagrywane i odtwarzane nieodpłatnie, za zgodą Komitetu Organizacyjnego Konkursu, który zastrzega sobie pełne prawa w zakresie własności i dysponowania ww. materiałem.

7. Koszty podróży i pobytu uczestnicy konkursu pokrywają sami. Organizatorzy zapewniają rezerwację zakwaterowania.

8. Uczestnicy zobowiązani są do zgłoszenia się w wyznaczonym terminie na I próbę.

9. Kolejność przesłuchań zostanie ustalona drogą losowania w dniu rozpoczęcia konkursu i będzie obowiązywała do końca przesłuchań.

10. Informacje o poszczególnych instrumentach: www.towarzystwo.nowowiejski.pl

Dodatkowe informacje:
Kwotę wpisowego w wysokości 200 zł prosimy wpłacać na konto Towarzystwa im. F. Nowowiejskiego: Bank Zachodni WBK S.A.
VI o. w Poznaniu: 67 1090 1362 0000 0000 3605 0190 (iban : PL, SWIFT: WBKPPLPP)

Zgłoszenie wraz z dowodem wpłaty prosimy przesyłać do dnia 30 maja 2015 r. (karta zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.towarzystwo.nowowiejski.pl:
drogą elektroniczną na e-mail: townowowiejskiego@nowowiejski.pl
pocztą na adres:
Towarzystwo im. F. Nowowiejskiego
60-603 Poznań, Aleja Wielkopolska 11
faksem na nr telefonu: +48 61 853 40 76

Patronat medialny nad Konkursem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej.


Kontakt:

Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego
60-603 Poznań, Aleja Wielkopolska 11
Tel/Fax: 061 853 40 76
e-mail: townowowiejskiego@nowowiejski.pl  

www.nowowiejski.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.