Polmic - FB

indeks osób (V)


VI Chopinowski Turniej Pianistyczny im. Haliny i Ludwika Stefańskich – Kraków, 22-24 czerwca 2015


Organizator:  Konserwatorium Krakowskie im. Witolda Lutosławskiego i Towarzystwo im. Haliny Czerny-Stefańskiej i Ludwika Stefańskiego

Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym prof. Elżbiety Stefańskiej.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 15 czerwca 1915
Wpisowe – 200 złotych

REGULAMIN

§ 1
Turniej przeprowadzany jest w czterech kategoriach wiekowych:
I grupa – urodzeni po 1 stycznia 2001 roku
II grupa - urodzeni między 1 stycznia 1996 a 31 grudnia 2000
III grupa - urodzeni między 1 stycznia 1991 a 31 grudnia 1995
IV grupa - bez limitu wieku

§ 2
Obowiązuje następujący program wykonany z pamięci lub z nut

I grupa
J. S. Bach – Jedna z Inwencji dwu-, lub trzygłosowych lub Preludium i fuga z Wohltemperiertes Klavier
F. Chopin – Utwór/utwory dowolne
Czas trwania do 15 '

II grupa
J.S. Bach - Jedna z Inwencji trzygłosowych lub Preludium i fuga z Wohltemperiertes Klavier
F. Chopin -- Utwór/utwory dowolne (może być jedna z Etiud z op. 10 lub 25)
Czas trwania do 20 '

III grupa
J.S. Bach - Preludium i fuga z Wohltemperiertes Klavier
F. Chopin - Jedna z Etiud z op. 10 lub 25
F. Chopin - Utwór/utwory dowolne
Czas trwania do 25'

IV grupa
J.S. Bach - Preludium i fuga z Wohltemperiertes Klavier albo Bach/Busoni - Chaconne
F. Chopin - Jedna z Etiud z op. 10 i 25
F. Chopin - Utwór/utwory dowolne
Czas trwania do 30'

§ 3
Grę kandydatów ocenia trzyosobowe Jury oraz Przewodniczący; Przewodniczący Jury ma głos decydujący w kwestiach spornych.

§ 4
Kandydaci - z danej grupy - występują w kolejności alfabetycznej począwszy od litery A.

§ 5
Jury wyłania grupę finalistów - nie więcej niż 3 osoby w danej grupie.

§ 6
Zgromadzona P.T. Publiczność głosuje na kartach, zawierających nazwiska finalistów, wskazując swojego laureata.

§ 7
Po wyłonieniu Laureatów odbywa się koncert finalistów, którzy wykonują utwory wskazane przez Jury.
Nagrody finansowe przewidziane są dla uczestników w grupie IV bez limitu wieku.

§ 8
Kandydaci mają prawo uzyskać od Jurorów opinie o swojej grze.


 

Więcej informacji – na stronie internetowej organizatora.

Kontakt:

Konserwatorium Krakowskie im. Witolda Lutosławskiego
www.konserwatorium.republika.pl
(+48) 12 292 60 61 (+48) 604 203 619

Boguslawa Hubisz-Sielska - dyrektor artystyczny
e-mail: konserwatorium@op.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.