Polmic - FB

kalendarium konferencji (X)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

XII Międzynarodowa Konferencja "Muzyka w perspektywie procesu globalizacji" - Poznań, 22-23 kwietnia 2015


Organizator:  Zakład Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Szanowni Państwo,

W imieniu władz rektorskich Uczelni oraz organizatora: Zakładu Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu MUSICA PRACTICA, MUSICA THEORETICA, nt. Muzyka w perspektywie procesu globalizacji, która odbędzie się w siedzibie Akademii w dniach 22-23 kwietnia 2015 roku.

Zachęceni ogromnym zainteresowaniem, jakie wzbudziła tegoroczna konferencja z tej serii, postanowiliśmy kontynuować dyskusję na temat globalizacji w przyszłym roku.
W centrum zainteresowania obrad poznańskiej konferencji usytuowana jest problematyka dzieła muzycznego oraz różnego typu relacji między teorią a praktyką artystyczną i kompozytorską XX i XXI wieku, w perspektywie procesu globalizacji.

We współczesnym świecie, liczne procesy określane mianem globalizacji, posiadają znaczący wpływ na kulturę, w tym także na muzykę. Zjawisko określane mianem globalizmu, jako wieloznaczne, ulegające nieustannym transformacjom, naznaczone kontekstami i różnorodnością, budzi spory i dyskusje, jest więc intrygujące poznawczo. Niezaprzeczalne pozostaje twierdzenie, że globalizacja prowadzi do ujednolicania się obrazu świata jako homogenicznej całości wzajemnie powiązanych elementów, nie tylko gospodarczych czy politycznych, lecz także kulturowych i społecznych.

Globalizacja kultury postrzegana i oceniana jest przez wielu twórców i autorów negatywnie, jako proces zagrażający rozwojowi kultur lokalnych, prowadzący do uniformizacji, amalgamacji czy deformacji. Z drugiej strony podkreśla się m. in. walory otwartości na świat, zwiększenie różnorodności kulturowej i funkcję pragmatycznej komunikacji międzyludzkiej w cyfrowej rzeczywistości. Uwagę zwracają procesy homogenizacji oraz dyferencjacji we współczesnej sztuce muzycznej.

Proponujemy Państwu następujące obszary tematyki badawczej:
Globalizacja w kulturze muzycznej, problematyka adekwatności dotychczasowej terminologii wobec zmieniającej się kulturowej rzeczywistości (np. superkultura czy interkultura muzyczna, kultura między- i ponadnarodowa)
Muzyka i jej konteksty (ekonomiczne, społeczne, polityczne, ideologiczne i geograficzne)
Dzieło muzyczne – analiza i interpretacja w kontekście hybrydowości kultury
Kategoria narodowa w muzyce i jej korzenie versus kultura totalna w „globalnej wiosce”
Problematyka recepcji dzieła muzycznego w świetlne nowoczesnych technik komunikacji cywilizacji medialnej.

Uprzejmie informujemy, że obradom konferencji, będącej forum wymiany myśli teoretyków, kompozytorów, muzykologów i artystów z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich, towarzyszyć będą koncerty poświęcone twórczości kameralnej kompozytorów XX i XXI.
Prezentacja referatu łącznie z przykładami muzycznymi nie powinna przekroczyć 20 minut, gdyż organizatorzy rezerwują dodatkowo ok. 10 minut na krótką dyskusję po każdym wystąpieniu. Językiem konferencyjnym jest język angielski, istnieje możliwość wygłoszenia referatu w języku polskim przy jednoczesnej wyczerpującej prezentacji w języku angielskim.

Uczestnikom konferencji oferujemy zakwaterowanie w pokojach gościnnych Akademii oraz skromne wyżywienie.

Będziemy niezmiernie wdzięczni za przyjęcie naszego zaproszenia i zaszczyceni Państwa udziałem w obradach konferencji, która, mamy nadzieję, okaże się płaszczyzną cennego i owocnego dialogu, zarówno w perspektywie polskiej jak i międzynarodowej.

Bardzo serdecznie prosimy Państwa o potwierdzenie udziału w konferencji oraz podanie tytułu wystąpienia (w języku polskim i angielskim) do dnia 5 lutego 2015 r.
Prosimy także o przygotowanie abstraktów w języku polskim i angielskim (pół strony znormalizowanego tekstu) i przesłanie ich do dnia 10 marca 2015 r.
Zgłoszenia należy przesłać do Pani Julii Gołębiowskiej na adres: golebiowska.julia@gmail.com

Z wyrazami szacunku i poważania,
dr Janina Tatarska prof. AM - Kierownik Zakładu Teorii Muzyki
prof. dr hab. Janusz Stalmierski - Prorektor Akademii Muzycznej w Poznaniu


Kontakt:

Prof. AM dr Janina Tatarska - Kierownik Zakładu Teorii Muzyki: tatarskanina@interia.pl
Prof. Janusz Stalmierski -  Prorektor Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.