Polmic - FB

kalendarium konkursów (X)

C F I K M N O S T V W X Z

XI Międzynarodowy Festiwal "Rybnicka Jesień Chóralna" im. Henryka Mikołaja Góreckiego – Rybnik, 6-7 listopada 2015


Organizator:  Dom Kultury w Rybniku – Chwałowicach i Śląskie Centrum Muzyczne w Rybniku

W dniach 6-7 listopada 2015 roku w jesiennej scenerii Rybnika odbędzie się XI Międzynarodowy Festiwal RYBNICKA JESIEŃ CHÓRALNA im. Henryka Mikołaja Góreckiego.

Festiwal to doskonała promocja muzyki chóralnej, propagowanie najlepszych wzorców amatorskiego śpiewactwa chóralnego oraz prezentacja aktualnych trendów wykonawczych muzyki chóralnej. Festiwal adresowany jest do chórów amatorskich w trzech kategoriach: chóry jednorodne, chóry mieszane i kameralne chóry mieszane (do 24 osób).

O dopuszczeniu do Festiwalu decyduje Rada Artystyczna powołana przez organizatorów na podstawie nadesłanego nagrania zespołu (CD, DVD lub MP3) oraz zgłoszonego programu konkursowego. Laureaci Grand Prix oraz pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wykonawczych poprzedniej edycji festiwalu, nie mogą brać udziału w edycji bieżącej.

Chóry zakwalifikowane do festiwalu zobowiązane są do przygotowania programu konkursowego (do 15 minut czystego śpiewu, maksymalnie 5 utworów). Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie: poziom wykonawczy, stopień trudności programu, dobór repertuaru (zróżnicowanie gatunkowo i stylistycznie), interpretację, stylowość wykonania, walory brzmieniowe oraz ogólny wyraz artystyczny.

Dla najlepszych przewidziano następujące nagrody: Grand Prix - dla najlepszego chóru festiwalu, Złoty, Srebrny i Brązowy Dyplom, Nagroda im. prof. Czesława Freunda dla Najlepszego Dyrygenta Festiwalu, Nagroda za najlepsze wykonanie utworu Henryka Mikołaja Góreckiego, Nagroda za najlepsze wykonanie utworu muzyki współczesnej. Laureat Grand Prix otrzyma nagrodę pieniężną oraz złoconą statuetkę festiwalu. Laureaci pierwszych miejsc - o najwyższej punktacji bezwzględnej w poszczególnych kategoriach oraz najlepszy dyrygent festiwalu otrzymają nagrody pieniężne.

Kartę Zgłoszenia Chóru wraz z załącznikami należy nadesłać do dnia 30 czerwca 2015 r. na adres pocztowy Biura Organizacyjnego Festiwalu RJCH lub pocztą elektroniczną.

Do dnia 31 sierpnia 2015 r. chóry zostaną poinformowane o dopuszczeniu do festiwalu, terminach i miejscach występów. Organizatorzy proszą, aby zakwalifikowane chóry do dnia 30 września 2015 r. przesłały 4 komplety nut zgłoszonego repertuaru oraz potwierdzenia opłat związanych z uczestnictwem w festiwalu.

Adres do korespondencji festiwalowej:
BIURO ORGANIZACYJNE FESTIWALU RJCH
Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach
44-206 Rybnik ul. 1 Maja 91 B
e-mail: biuro@dkchwalowice.pl 
tel/fax: 32 4216222, 32 4331852, Beata Tomas, Michał Wojaczek.
Strona festiwalowa: www.rjch.dkchwalowice.pl  
FB strona RJCH: https://pl-pl.facebook.com/RybnickaJesienChoralna  

Szczegółowe informacje dotyczące nagród, kosztów uczestnictwa, organizacji festiwalu zawarte są w regulaminie RJCH dostępnym na stronach: www.rjch.dkchwalowice.pl i www.dkchwalowice.pl, z których to też można pobrać Kartę zgłoszenia chóru.


Kontakt:

biuro@dkchwalowice.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.