Polmic - FB

kalendarium konferencji (M)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Muzyk zawodowy – tu i teraz” – Kraków, 11-13 grudnia 2014


Organizator:  Katedra Badań Muzyczno-Edukacyjnych Akademii Muzycznej w Krakowie

Życie muzyka zawodowego to nie tylko występy, brawa czy gratulacje po koncertach. To rzeczywistość złożona, wciąż mało badana. W dyskusjach akademickich pojawiają się zazwyczaj zagadnienia interpretacyjne i wykonawcze, mowa też o technicznych problemach instrumentalistów i pedagogicznych nauczycieli. Brakuje refleksji nad ogólną sytuacją muzyka zawodowego, prawnymi, ekonomicznymi czy zdrowotnymi aspektami tej profesji.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Muzyk zawodowy – tu i teraz”, organizowana przez Katedrę Badań Muzyczno-Edukacyjnych, ma na celu wypełnienie tej niszy. Spotkanie z przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych z uczelni polskich i zagranicznych odbędzie się w dniach 11-13 grudnia 2014 r. w Sali Kameralnej Akademii Muzycznej w Krakowie.
Wykład otwierający konferencję: Musicians in the 21st Century: Changing Perspectives, wygłosi prof. Rineke Smilde, wybitna holenderska specjalistka prowadząca badania w obszarze rozwoju zawodowego muzyków.
 

Więcej informacji – na stronie: http://lifelonglearning.amuz.krakow.pl

Kontakt:

Małgorzata Marchwiana – Biuro Organizacyjne Konferencji

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.