Polmic - FB

kalendarium konferencji (I)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Konteksty sztuki dyrygenckiej” pt. „Dyrygent – pedagog” - Łódź, 13-14 marca 2015


Organizator:  Katedra Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Łodzi

Katedra Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Łodzi zaprasza w dniach 13-14 marca 2015 roku do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Konteksty sztuki dyrygenckiej” pt. Dyrygent – pedagog.

Szeroki oddźwięk, liczny udział referentów oraz osiągnięte rezultaty I edycji Konferencji, która odbyła się w 2013 roku, a poświęcona była osobowości dyrygenta, pozwala przypuszczać, że kolejna edycja, także spotka się dużym zainteresowaniem.
 

Cele konferencji:
• ukazanie sztuki dyrygenckiej w wymiarze pedagogicznym;
• prezentacja poglądów dotyczących sztuki dyrygenckiej oraz wymiana doświadczeń artystyczno-warsztatowych;
• analiza działań dyrygenta w procesie przygotowania i realizacji dzieła muzycznego;
• przedstawienie i ocena metod pracy dyrygenta z zespołami muzycznymi różnego typu;

Kierownik naukowy konferencji
dr hab. Jerzy Rachubiński

Komitet naukowo-organizacyjny
prof. dr hab. Anna Domańska
prof. dr Jerzy Swoboda
dr Ewa Kumik
dr Roman I. Drozd
dr Marcin Wolniewski

PROGRAM


piątek, 13 marca 2015 roku, ul. 1 Maja 4, sala kameralna

godz. 9.30 Rejestracja uczestników

godz. 10.00 Otwarcie konferencji
JM Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi - prof. dr hab. Cezary Sanecki
Kierownik Katedry Edukacji Muzycznej - dr hab. Jerzy Rachubiński

SESJA I
prowadzenie – prof. dr hab. Mariusz Kończal

godz. 10.15 dr hab. Anna Tarnowska, prof. (AS, Szczecin)
Przygotowanie do zawodu dyrygenta w świetle uczelni wyższej na przykładzie Akademii Sztuki w Szczecinie

godz. 10.30 dr hab. Monika Wilkiewicz, prof. (AM, Bydgoszcz)
Rola i zadania dyrygenta-pedagoga w procesie nauczania dyrygowania i jego wpływ na kształtowanie osobowości studenta

godz. 10.45 dr hab. Elżbieta Krzemińska, prof. (UMCS, Lublin)
Psychologiczne uwarunkowania w pracy pedagogicznej dyrygenta chóru

godz. 11.00 dr Marcin Wolniewski (AM, Łódź)
Wybrane problemy dydaktyczne we wczesnej fazie nauki dyrygowania

godz. 11.15
przerwa na kawę


SESJA II
prowadzenie – prof. dr hab. Dariusz Dyczewski

godz. 12.00 dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska (AM, Gdańsk)
Prof. Henryk Gostomski – ojciec gdańskiej chóralistyki

godz. 12.15 dr Sylwia Fabiańczyk-Makuch (AS, Szczecin)
Aspekt psychologiczny w pracy dyrygenta z zespołem chóralnym

godz. 12.30 dr hab. Małgorzata Kaniowska (UŚ, Katowice)
Rola dyrygenta-pedagoga w rozwoju gry zespołowej i pracy w orkiestrze uczniów szkół muzycznych I stopnia

godz. 12. 45 dr Mateusz MJ Sibilski (AM, Poznań)
Andrzej Koszewski - twórca awangardowy czy tradycyjny. Problemy koncepcji wykonawczych na przykładach wykonywanych utworów

godz. 13.00 mgr Jakub Neske
Wirtualny chór – refleksje po przeprowadzeniu pierwszego etapu projektu

godz. 13.15
przerwa obiadowa


SESJA III
prowadzenie - dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska

godz. 15.15 prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska (UKW, Bydgoszcz)
Wartości dydaktyczne wybranych kompozycji chóralnych Mariana Sawy i ich przydatność w nauczaniu dyrygowania

godz. 15.30 prof. dr hab. Mariusz Kończal (AM, Bydgoszcz)
Profesor Mieczysław Rymarczyk - dyrygent, pedagog, wychowawca

godz. 15.45 dr Joanna Piech-Sławecka (UAM, Poznań)
Korzyści pracy nad improwizacją w chórze dla rozwoju kompetencji scenicznych

godz. 16.00 prof. dr hab. Anna Janosz (UKW, Bydgoszcz)
Dyrygent - pedagog w świetle badań studentów Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

godz. 16.15 dr Przemysław Neumann (AM, Poznań)
Aspekt pedagogiczny roli dyrygenta w teatrze operowym i muzycznym. Pomiędzy nauczaniem a kreowaniem

godz. 16.30
przerwa na kawę

godz. 17.00 SPOTKANIE Z GOŚCIEM SPECJALNYM
JM Rektor Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, prof. dr hab. Ryszard Zimak
prowadzenie – dr hab. Jerzy Rachubiński


sobota, 14 marca 2015 roku, godz. 10.00,
ul. 1 Maja 4, sala kameralna

SESJA IV
Prowadzenie – prof. dr hab. Katarzyna Sokołowska

godz. 10.00 dr hab. Iwona Wiśniewska-Salamon, prof. (UZ, Zielona Góra)
Podmiotowo–wychowawczy charakter pracy dyrygenta z zespołem. Czy śpiewanie w chórze jest trendy?

godz. 10.15 dr Anna Pawelec (APS, Warszawa)
Repertuar dla orkiestry szkoły muzycznej I stopnia – problem (nie tylko) dyrygentów

godz. 10.30 mgr Krzysztof Kozłowski (CZP nr 1, Łódź)
Dyrygent i pedagog - czy to wystarczy do stworzenia i prowadzenia chóru w szkołach ogólnokształcących? Miejsce i znaczenie chóralistyki w szkołach ogólnokształcących - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

godz. 10.45 mgr Wiktoria Batarowska (AM, Gdańsk)
W poszukiwaniu harmonii i równowagi. Ethos połączenia i współpracy dyrygenta z zespołem

godz. 11.00 - przerwa na kawę

SESJA V
prowadzenie – dr hab. Jerzy Rachubiński

godz. 11.45 dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny (AM, Wrocław)
Nietypowe metody pracy z chórem amatorskim

godz. 12.00 dr hab. Bożena Wagner (AM, Łódź)
Zawód – dyrygent. Czy dyrygentem trzeba się urodzić? Próba ukazania cech charakterologicznych w kontekście wybitnych postaci

godz. 12.15 mgr Krzysztof Dudzik (AM, Katowice)
Inhibicja – zasada „stop”, by nie wyjść z siebie osiągając więcej

godz. 12.30 dr hab. Grażyna Poraj, prof. (AM, Łódź), dr Stella Kaczmarek (AM, Łódź)
dr Marcin Wolniewski, (AM, Łódź), mgr Katarzyna Kędzierawska
Profile psychologiczne profesjonalnych muzyków i dyrygentów – wybrane wyniki badań pilotażowych

godz. 13.00 Podsumowanie i dyskusja końcowa
Prowadzenie – dr hab. Jerzy Rachubiński


KONCERT
Sala koncertowa Akademii Muzycznej im G. i K. Bacewiczów w Łodzi
Łódź, ul. Żubardzka 2a
sobota, 14 marca 2015 r., godz. 18.00

Orkiestra symfoniczna Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
Sławomira Wilga – skrzypce (klasa dra hab. Łukasza Błaszczyka)
Marcin Wolniewski – dyrygent

program
Felix Mendelssohn-Bartholdy – Uwertura Hebrydy (Grota Fingala) op. 26
Jean Sibelius – Koncert skrzypcowy d-moll op. 47
Felix Mendelssohn-Bartholdy – Suita Sen nocy letniej op. 61


Kierownik naukowy konferencji:
dr hab. Jerzy Rachubiński

Komitet naukowo-organizacyjny:
prof. dr hab. Anna Domańska
prof. dr Jerzy Swoboda
dr Marcin Wolniewski
dr Ewa Kumik
dr Roman I. Drozd

Więcej informacji i karta zgłoszeniowa – na stronie: www.amuz.lodz.pl

Kontakt:

Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów
90-716 Łódź, ul. Gdańska 32

Kierownik naukowy konferencji: dr hab. Jerzy Rachubiński
e-mail: jerzy.rachubinski@amuz.lodz.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.