Polmic - FB

kalendarium konferencji (M)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Międzynarodowa Konferencja Operologiczna – Poznań, 15-17 marca 2015


Organizator:  Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

OPERA WSPÓŁCZESNA I TEATR MUZYCZNY WOBEC PRZEMIAN TECHNOLOGICZNYCH, KULTUROWYCH I GOSPODARCZYCH

Prapremiera współczesnej opery Space Opera, czyli mężczyzna, kobieta i…, skomponowanej przez Aleksandra Nowaka na zamówienie Teatru Wielkiego w Poznaniu (14 marca 2015), stała się pretekstem do zorganizowania Międzynarodowej Konferencji Operologicznej – Opera współczesna i teatr muzyczny wobec przemian technologicznych, kulturowych i gospodarczych.

Założeniem konferencji jest próba odpowiedzi na pytania: 

  • dlaczego warto komponować i wystawiać opery współczesne? 
  • jak oswajać widza z operą współczesną?
  •  jaka jest związana z tym rola nowoczesnej instytucji kultury?

Wśród tematów poruszanych przez prelegentów i trakcie dyskusji pojawią się między innymi pytania o rolę i sposób realizacji scenicznej współczesnej opery, wyzwania, przed którymi stają twórcy oraz próba sytuowania tego zjawiska w Polsce i zagranicą. Celem konferencji będzie przede wszystkim przedstawienie wartości kulturotwórczej współcześnie komponowanych i wystawianych dzieł operowych, a także problemów związanych z ich realizacją. Wśród zaproszonych gości znajdują się przedstawiciele polskich i zagranicznych ośrodków akademickich, kompozytorzy, dyrygenci, reżyserzy, menedżerowie, przedstawiciele władz, którym podlegają instytucje kultury.

Konferencja odbędzie się w dniach 15-17 marca 2015 w Teatrze Wielkim w Poznaniu.
 

Patronat honorowy: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska.

Partnerzy: Stowarzyszenie Opera Europa, Instytut im. Adama Mickiewicza, Instytut Muzyki i Tańca, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Patronat medialny nad konferencją objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej.

Program Konferencji - plik PDF

Formularz akredytacji oraz więcej informacji - na stronie: http://opera.poznan.pl/pl/miedzynarodowa-konferencja-operologiczna-15-17-marca-2015

Kontakt:

Kontakt, zgłoszenia: Katarzyna Kurzyńska
kkurzynska@opera.poznan.pl, +48 785 890 649

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.