Polmic - FB

kalendarium konferencji (P)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Polsko-Niemieckie Sympozjum Saksofonowe - Wrocław, 13-14 marca 2015


Organizator:  Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Wykłady, warsztaty, wystawa instrumentów i koncert – tak zapowiada się pierwsza edycja Polsko-Niemieckiego Sympozjum Saksofonowego, które odbędzie się w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniach 13-14 marca 2015 roku.

Głównym założeniem Polsko-Niemieckiego Sympozjum Saksofonowego jest stworzenie możliwości studentom, uczniom i pedagogom do wzięcia udziału w międzynarodowych metodycznych warsztatach saksofonowych. Będzie to konfrontacja metod nauczania w zakresie gry na saksofonie pomiędzy wiodącymi ośrodkami muzycznymi – Uniwersytetem Muzycznym i Wyższą Szkołą Muzyczną w Berlinie a Akademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz stworzenie podwalin do rozpoczęcia współpracy pomiędzy Wrocławiem a Berlinem w zakresie wymiany młodzieży, studentów i pedagogów obejmujących między innymi koncerty wymienne.

Projekt skierowany jest do młodzieży, studentów i kadry pedagogicznej szkół i uczelni muzycznych, jak również otwarty dla szerokiego grona publiczności. Do pierwszej edycji Sympozjum zgłosiło się 44 uczestników z różnych rejonów Polski oraz z Niemiec, w tym z Berlina, Rostocku i Hanoweru.

W ramach Polsko-Niemieckiego Sympozjum Saksofonowego odbędą się lekcje pokazowe oraz zostaną przedstawione teoretyczne i praktyczne nowoczesne metody z zakresu formowania materii dźwiękowej w grze na saksofonie. Wymiana doświadczeń na temat techniki gry na saksofonie oraz omówienie aktualnych trendów we współczesnej literaturze saksofonowej będzie kluczowym zagadnieniem przedsięwzięcia. Oprócz warsztatów i wykładów na zakończenie Sympozjum odbędzie się koncert z udziałem Awangardowej Orkiestry Akademii Muzycznej we Wrocławiu Sound Factory Orchestra oraz uczestników Sympozjum.

kierownik Polsko-Niemieckiego Sympozjum Saksofonowego - dr hab. Ryszard Żołędziewski, Prodziekan Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

Kontakt:

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.