Polmic - FB

kalendarium konferencji (X)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Tradycje śląskiej kultury muzycznej” 2016 - Call for papers


Organizator:  Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu organizuje XIV Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „Tradycje śląskiej kultury muzycznej”. Odbędzie się ona w dniach 2-4 marca 2016 roku w siedzibie Akademii przy pl. Jana Pawła II nr 2.

Planowane przedsięwzięcie naukowe będzie miało szczególnie uroczysty charakter, ponieważ odbędzie się w ramach projektu „Europejska Stolica Kultury. Wrocław 2016”. Organizatorzy zapraszają do udziału historyków i teoretyków muzyki, jak również etnomuzykologów, których praca badawcza dotyczy problematyki szeroko rozumianego Śląska. Planowana konferencja koncentrować się będzie na zagadnieniu tradycji wyeksponowanym w tytule tego wydarzenia naukowego - spojrzeniu na kulturę muzyczną Śląska z perspektywy związków obecnego stanu rzeczy z przeszłością, co stanowi istotę pojęcia tradycja, a także ukazaniu wielokulturowego bogactwa muzyki śląskiej, które jest wynikiem skomplikowanej sytuacji geopolitycznej oraz społecznej regionu.

Na program konferencji złożą się sesje naukowe, spotkania, dyskusje, wizyty w bibliotekach. Obrady uświetnią koncerty muzyki dawnej i współczesnej oraz wystawy.

Językami konferencyjnymi będą: polski, angielski i niemiecki. Prezentacja referatu łącznie z przykładami muzycznymi nie powinna przekraczać 20 minut.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 300 zł (płatności należy dokonać po zakwalifikowaniu się). Koszty związane z udziałem w planowanym wydarzeniu naukowym pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące.

Po konferencji organizatorzy przewidują publikację wygłoszonych referatów w tomie z serii „Tradycje śląskiej kultury muzycznej”.

Osoby, które byłyby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji, proszone są o nadesłanie karty zgłoszenia (formularz do pobrania ze strony internetowej www.amuz.wroc.pl)  zawierającej temat referatu i abstrakt (do 1500 znaków) oraz krótką notę biograficzną w terminie do 1 czerwca 2015 roku na adres:

anna.granat-janki@amuz.wroc.pl

lub:

prof. dr hab. Anna Granat-Janki
Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego
pl. Jana Pawła II nr 2
50-043 WROCŁAW

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania wyboru.

Kontakt:

prof. dr hab. Anna Granat-Janki - Kierownik Katedry Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej

anna.granat-janki@amuz.wroc.pl

Uwaga: Podane są tu wybrane, podstawowe informacje, mające dać Państwu w każdym przypadku ogólny obraz wydarzenia - nie są one wystarczające do zgłoszenia udziału. Każdy chętny może zwracać się bezpośrednio do organizatorów.