Polmic - FB

kalendarium konferencji ()

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Data Nazwa
2024-04-21 XIV Ogólnopolska Sesja Naukowa z cyklu "Idee muzyki – ideologie w muzyce" pt. "Idee kompozytorskie versus sztuka interpretacji" - Gdańsk, 27 V 2024
2024-04-15 10. Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Fonotek - Katowice, 23-24 IX 2024
2024-04-10 53. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Muzyka nie-absolutna” - Bydgoszcz, 3-5 X 2024
2024-04-10 XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Musica Galiciana ,,Muzyczne tradycje Galicji – źródła, przemiany, tożsamość” - Rzeszów, 16–17 V 2024
2024-04-07 X Studencka Konferencja Naukowa „Wieloznaczność dźwięku” - Wrocław, 9-10 V 2024
2024-03-15 IV Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców „Oblicza gitary w badaniach naukowych” - Częstochowa, 17–18 IV 2024
2024-02-25 6. Konferencja Naukowo-Artystyczna „Muzyka – Media – Marketing” - Łódź, 20-21 III 2024
2024-02-10 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Humaniści, erudyci, odkrywcy. Badacze kultury muzycznej" - Bydgoszcz, 17-18 IV 2024
2024-01-31 Call for Papers: Międzynarodowa konferencja online na temat muzyki odnawialnej - 15-17 X 2024
2024-01-05 XII Konferencja Studencko-Doktorancka NEOFONIA - Poznań, 17-18 I 2024
2023-12-05 VII Międzynarodowa Konferencja „Analiza dzieła muzycznego. Historia-theoria-praxis” - Wrocław , 5-6 XII 2023
2023-11-30 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Duchowość w muzyce – muzyka w duchowości” - Wrocław, 23-24 IV 2024
2023-11-14 Sesja naukowa z serii “Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II”
2023-10-10 Sesja naukowa „Instrumenty Dęte Drewniane: historia – praktyka – dydaktyka” - Gdańsk, 20–21 X 2023
2023-07-12 V Konwencja Muzyki Polskiej - Warszawa, 28-30 XI 2023
2023-04-10 IX Studencka Konferencja Naukowa „Wieloznaczność dźwięku” - Wrocław, 9-10 V 2023
2023-03-31 52. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Muzyka polska. Tradycja i współczesność” - Rzeszów-Strzyżów, 7–9 IX 2023
2023-03-15 Sympozjum historyków muzyki II połowy XVIII i XIX wieku - Warszawa, 30 V – 1 VI 2023
2023-03-13 III Międzynarodowa Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców „Oblicza gitary w badaniach naukowych – Częstochowa, 26–27 IV 2023
2023-03-08 XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Tradycje śląskiej kultury muzycznej" - Wrocław, 8-9 III 2023
2023-02-20 VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konteksty sztuki dyrygenckiej”: Dyrygent – interpretator. Różnorodność estetyczna działań dyrygenta – Łódź, 16-17 III 2023
2023-02-16 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Muzyka dla dzieci” – Bydgoszcz, 19-20 IV 2023
2023-01-31 IV Ogólnopolska Konferencja Orkiestr Dętych - Radom, 24-26 III 2023
2022-11-22 Międzynarodowa Konferencja „Muzyka wobec wartości” - Bydgoszcz, 22-24 XI 2022
2022-10-03 Polish Music Since 1900 Research Network – Postgrad & Early Career Research Forum – 28 X 2022
2022-06-30 Musical multimedia as a keystone of artistic manifestations in 20th- 21st century Europe - Kraków, 31 VIII - 2 IX 2022
2022-05-31 Polish Music Since 1900. Research Network: konferencja inaugurująca projekt
2022-05-07 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Muzyka przyszłości. Przyszłość muzyki" - Kielce, 20 V 2022
2022-03-31 51. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Muzyka i ekspresja” – Katowice, 13–15 X 2022
2022-01-30 XVIII Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Musica practica, musica theoretica”: Monografia artysty. Człowiek – Muzyka – Kultura – Poznań, 12–13 IV 2022
2022-01-25 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Konteksty kształcenia muzycznego” – Łódź, 10–11 III 2022
2021-12-31 Międzynarodowa Konferencja „Kompozytorzy a muzyka użytkowa” – Bydgoszcz, 27-28 kwietnia 2022
2021-12-20 X Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Neofonia” – Poznań 19–20 I 2022
2021-11-15 VI Międzynarodowa Konferencja „Analiza dzieła muzycznego. Historia-theoria-praxis” – online, 1–2 XII 2021
2021-11-03 Konferencja naukowo-artystyczna „Memento” - Warszawa, 3 XI 2021
2021-11-03 Międzynarodowa Konferencja „Ineffabilis. Marcin Błażewicz – inspiracje” – 3–4 XI, Warszawa
2021-10-16 I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Artystyczna „AltoPortrety – altówka solo i w muzyce kameralnej” – Łódź, 19-20 X 2021
2021-10-12 I Międzynarodowa Sesja Realizacji Basso Continuo – Łódź, 12 X 2021
2021-09-30 V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Konteksty sztuki dyrygenckiej”. „Interakcje: kompozytor – dyrygent” – 21-22 X 2021, Łódź
2021-05-13 Opera Pasticcio in 18-century Opera: Work Concept, Performance Practice and Digital Humanities – 13–14 V 2021
2021-05-12 VII Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa „Wieloznaczność dźwięku” 2021
2021-03-31 50. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Muzyka kobiet. Kobiety w muzyce” – Olsztyn, 9–11 IX 2021
2021-02-16 Konferencja online „Usłysz przyszłość – wyzwania ekologii akustycznej" – Szczecin, 16 II 2021
2020-11-29 IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Neofonia”
2020-09-30 IV Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna „Genius loci. Ludowe instrumentarium ziem górskich”
2020-03-31 49. Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna ZKP – Kraków, 25-27 października 2020
2020-03-31 Ogólnopolska Sesja Naukowa „Nieznane a warte poznania”, Warszawa 27–28 IV 2020
2020-03-01 International Chopinological Congress “Through the Prism of Chopin: Reimagining the 19th Century” – Warsaw, 1–4 December 2020
2019-12-31 XVII Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Musica practica, musica theoretica” – Utwór muzyczny jako komunikat – Poznań, 21-22 IV 2020
2019-11-05 Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II (cz. X) w ramach XIV Dni Jana Pawła II „UNIWERSYTET”