Polmic - FB

calendar of conferences ()

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Date Name
2023-03-31 52. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Muzyka polska. Tradycja i współczesność” - Rzeszów-Strzyżów, 7–9 IX 2023
2023-03-13 III Międzynarodowa Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców „Oblicza gitary w badaniach naukowych – Częstochowa, 26–27 IV 2023
2023-03-08 XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Tradycje śląskiej kultury muzycznej" - Wrocław, 8-9 III 2023
2023-02-20 VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konteksty sztuki dyrygenckiej”: Dyrygent – interpretator. Różnorodność estetyczna działań dyrygenta – Łódź, 16-17 III 2023
2023-02-16 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Muzyka dla dzieci” – Bydgoszcz, 19-20 IV 2023
2023-01-31 IV Ogólnopolska Konferencja Orkiestr Dętych - Radom, 24-26 III 2023
2022-11-22 Międzynarodowa Konferencja „Muzyka wobec wartości” - Bydgoszcz, 22-24 XI 2022
2022-10-03 Polish Music Since 1900 Research Network – Postgrad & Early Career Research Forum – 28 X 2022
2022-06-30 Musical multimedia as a keystone of artistic manifestations in 20th- 21st century Europe - Kraków, 31 VIII - 2 IX 2022
2022-05-31 Polish Music Since 1900. Research Network: konferencja inaugurująca projekt
2022-05-07 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Muzyka przyszłości. Przyszłość muzyki" - Kielce, 20 V 2022
2022-03-31 51. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Muzyka i ekspresja” – Katowice, 13–15 X 2022
2022-01-30 XVIII Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Musica practica, musica theoretica”: Monografia artysty. Człowiek – Muzyka – Kultura – Poznań, 12–13 IV 2022
2022-01-25 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Konteksty kształcenia muzycznego” – Łódź, 10–11 III 2022
2021-12-31 Międzynarodowa Konferencja „Kompozytorzy a muzyka użytkowa” – Bydgoszcz, 27-28 kwietnia 2022
2021-12-20 X Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Neofonia” – Poznań 19–20 I 2022
2021-11-15 VI Międzynarodowa Konferencja „Analiza dzieła muzycznego. Historia-theoria-praxis” – online, 1–2 XII 2021
2021-11-03 Konferencja naukowo-artystyczna „Memento” - Warszawa, 3 XI 2021
2021-11-03 Międzynarodowa Konferencja „Ineffabilis. Marcin Błażewicz – inspiracje” – 3–4 XI, Warszawa
2021-10-16 I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Artystyczna „AltoPortrety – altówka solo i w muzyce kameralnej” – Łódź, 19-20 X 2021