Polmic - FB

kalendarium konferencji ()

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Data Nazwa
2020-03-01 International Chopinological Congress “Through the Prism of Chopin: Reimagining the 19th Century” – Warsaw, 1–4 December 2020
2019-12-31 XVII Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Musica practica, musica theoretica” – Utwór muzyczny jako komunikat – Poznań, 21-22 IV 2020
2019-11-05 Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II (cz. X) w ramach XIV Dni Jana Pawła II „UNIWERSYTET”
2019-07-15 III Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna – Ostromecko, 16-18 września 2019
2019-07-14 Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek, Archiwów i Centrów Informacji IAML – Kraków, 14-19 VII 2019
2019-03-31 48. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Granice wolności” – Łagów Lubuski, 5–7 IX 2019
2019-03-20 XV Międzynarodowa Konferencja "Tradycje śląskiej kultury muzycznej" - Wrocław, 20-21 marca 2019
2019-03-14 Sympozjum historyków muzyki XIX wieku – Warszawa (14-15 marca 2019)
2019-03-06 Międzynarodowa Konferencja „Modalność w muzyce” – Łódź, 6-7 marca 2019
2019-02-28 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wokalne aspekty pracy dyrygenta" – Łódź, 12-13 IV 2019
2019-02-15 Konferencja Muzykologiczna „Kulturotwórcza rola patronatu muzycznego. Konteksty – Znaczenia – Perspektywy” – Wrocław, 22–24 V 2019
2019-02-03 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Iluminacje: Performer 2019” – Kraków, 9-10 V 2019
2019-01-20 Konferencja naukowo-artystyczna Cunnigham/Cage: Idea tworzenia w czasie realnym – Warszawa, 3–4 II 2019
2018-12-20 XVI Międzynarodowa Konferencja „Musica practica, musica theoretica – W poszukiwaniu idiomu kompozytorskiego: poetyka, stylistyka, technika" – Poznań, 9-10 IV 2019
2018-12-14 Ogólnopolska Konferencja Panelowa „Dzieło Stanisława Moniuszki jako wyzwanie kulturowe” – Poznań, 14-15 grudnia 2018
2018-11-10 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska muzyka kameralna I połowy XX wieku: źródła, style, interpretacje” – Łódź, 7–8 grudnia 2018
2018-10-25 47. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Przeszłość w muzyce – muzyka wobec tradycji”
2018-10-15 I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Artystyczna „Polska Sonata skrzypcowa – geneza, interpretacja, recepcja” – Warszawa, 16–17 XI 2018
2018-07-15 II Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna – Ostromecko, 16–18 IX 2018
2018-05-30 IV Międzynarodowa Konferencja „Interpretacje dzieła muzycznego. Narodowość a wartości uniwersalne” – 27-28 XI 2018, Bydgoszcz