Polmic - FB

calendar of conferences (K)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Date Name
2021-11-03 Konferencja naukowo-artystyczna „Memento” - Warszawa, 3 XI 2021
2021-02-16 Konferencja online „Usłysz przyszłość – wyzwania ekologii akustycznej" – Szczecin, 16 II 2021
2019-07-14 Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek, Archiwów i Centrów Informacji IAML – Kraków, 14-19 VII 2019
2019-02-15 Konferencja Muzykologiczna „Kulturotwórcza rola patronatu muzycznego. Konteksty – Znaczenia – Perspektywy” – Wrocław, 22–24 V 2019
2019-01-20 Konferencja naukowo-artystyczna Cunnigham/Cage: Idea tworzenia w czasie realnym – Warszawa, 3–4 II 2019
2017-11-17 Konferencja Naukowa „(Od)głosy współczesności. Muzyka wokalno-instrumentalna początku XXI wieku” – Szczecin, 17 XI 2017
2017-06-11 Konferencja „Studio Eksperymentalne Polskiego Radia” – Łódź, 13-14 X 2017
2017-05-12 Konferencja Naukowa „Dialog nowoczesności z tradycją w muzyce XX i XXI wieku” – Szczecin, 12–13 V 2017
2015-11-19 Konferencja naukowa „Refleksja humanistyczna w planowaniu przestrzennym” – Warszawa, 19-20 listopada 2015
2015-10-23 Konferencja Naukowa „Współczesna muzyka kameralna - koncepcje, refleksje” – Kraków, 23 października 2015
2015-04-26 Konferencja naukowo-artystyczna „Pulchritudo multiplex est. Wokół twórczości Mariana Sawy - w 10. rocznicę śmierci” - Warszawa
2014-12-31 Konkurs na najlepszą pracę z dziedziny historii muzyki polskiej