Polmic - FB

kalendarium konferencji (O)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Data Nazwa
2023-11-30 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Duchowość w muzyce – muzyka w duchowości” - Wrocław, 23-24 IV 2024
2022-05-07 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Muzyka przyszłości. Przyszłość muzyki" - Kielce, 20 V 2022
2021-05-13 Opera Pasticcio in 18-century Opera: Work Concept, Performance Practice and Digital Humanities – 13–14 V 2021
2020-03-31 Ogólnopolska Sesja Naukowa „Nieznane a warte poznania”, Warszawa 27–28 IV 2020
2018-12-14 Ogólnopolska Konferencja Panelowa „Dzieło Stanisława Moniuszki jako wyzwanie kulturowe” – Poznań, 14-15 grudnia 2018
2018-11-10 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska muzyka kameralna I połowy XX wieku: źródła, style, interpretacje” – Łódź, 7–8 grudnia 2018
2018-03-18 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Artystyczna „Muzyka chóralna – dokonania, perspektywy: muzyka chóralna XX i XXI wieku” – Białystok, 26–27 III 2018
2017-09-24 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rekonstrukcja I Koncertu fortepianowego g-moll W. Sowińskiego autorstwa A. Słotwińskiego"
2017-03-05 Ogólnopolska konferencja „Muzyka jako zjawisko społeczne – orientacje teoretyczne i kierunki badań”–Warszawa,27.04.2017
2016-11-14 Ogólnopolska Konferencja „Muzyka postmodernistyczna z perspektywy intertekstualności”
2016-05-08 Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Dyrygent współczesny. Walerian Bierdiajew in memoriam” – Poznań, 8-9 maja 2016
2016-04-17 OgólnopolskaKonferencja Naukowo-Artystyczna poświęcona prof. Feliksowi Rączkowskiemu – Warszawa, 17 kwietnia 2016
2016-04-16 Ogólnopolska Konferencja Altówkowa „Viola Arte” – Gdańsk, 16-17 kwietnia 2016
2015-11-27 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Grażyna Bacewicz – interpersonalnie i kontekstualnie” – Łódź, 27-28 listopada 2015
2015-07-10 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ko-respondencja. Na styku sztuk” - Białystok, 13 listopada 2015
2015-04-24 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Droga mistyczna. W stulecie śmierci Skriabina" - Łódź, 24-25 kwietnia 2015
2015-02-20 Ogólnopolska Konferencja Studencka. Koncerty Muzyki Nowej "Elementi" - Kraków, 20-21 lutego 2015
2014-12-05 Ogólnopolska Sesja Naukowa "...Ésotérique... O muzyce Barbary Buczek (1940-93)" - Kraków, 5-6 grudnia 2014