Polmic - FB

kalendarium konferencji (S)

A B C D F I K M O P R S V W X Y

Data Nazwa
2023-11-14 Sesja naukowa z serii “Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II”
2023-10-10 Sesja naukowa „Instrumenty Dęte Drewniane: historia – praktyka – dydaktyka” - Gdańsk, 20–21 X 2023
2023-03-15 Sympozjum historyków muzyki II połowy XVIII i XIX wieku - Warszawa, 30 V – 1 VI 2023
2019-03-14 Sympozjum historyków muzyki XIX wieku – Warszawa (14-15 marca 2019)
2016-05-20 Seminarium z zakresu edytorstwa muzycznego – Radziejowice, 3-7lipca i 11-15 września 2016
2016-03-16 Sympozjum naukowe „Convenium Musicae Sacrae dedicatum”. Twórczość Feliksa Nowowiejskiego – Poznań, 16 marca 2016
2015-11-06 Sesja naukowa „Znaczenie głosu w pracy nauczyciela i dyrygenta” – Łódź, 6 listopada 2015
2015-10-27 Sympozjum naukowe „Panu na słodkobrzmiących cytarach grajcie. Muzyka w sztuce zakonów” – Warszawa, 27 października 2015
2015-09-15 Spotkanie konferencyjno-szkoleniowe "Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne" - Warszawa, 22 września 2015
2015-09-12 STAYnia - Eksperymentalna Pracownia Muzyczna - Warszawa
2015-04-15 Seminarium Gordonowskie. Grupowa nauka gry na instrumentach – Warszawa, 30 kwietnia – 2 maja 2015
2015-04-12 Seminarium Bachowskie - Warszawa, 12 kwietnia 2015
2015-03-27 Seminarium Bachowskie UW: Bringing Back Bach... - wykład prof. Joshuy Rifkina i koncert - 27 marca 2015
2014-12-10 Seminarium Bachowskie - Warszawa, 10 grudnia 2014