Polmic - FB

indeks osób (S)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Marian Sawa, kompozytor, organista i pedagog; ur. 12 stycznia 1937, Krasnystaw; zm. 27 kwietnia 2005, Warszawa. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie grę na organach pod kierunkiem Feliksa Rączkowskiego (dyplom w 1963) oraz kompozycję u Kazimierza Sikorskiego (dyplom w 1968). Już podczas studiów był organistą w Kościele Garnizonowym w Warszawie (1956-66). Od 1966 pracował w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Józefa Elsnera w Warszawie, od 1973 – w Akademii Muzycznej w Warszawie, od 1992 do 2003 – w Katedrze Muzykologii Kościelnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, od 2002 – w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie.
Jako organista współpracował z wieloma zespołami i artystami, m.in. Jerzym Artyszem, Jadwigą Gadulanką, Polą Lipińską, Bernardem Ładyszem, Anną Malewicz-Madey, Leonardem Andrzejem Mrozem, Wiesławem Ochmanem, Jerzym Połomskim, Sławą Przybylską, Kazimierzem Pustelakiem, Ryszardą Racewicz, Jadwigą Rappé, Paulosem Raptisem, Ireną Santor, Krystyną Szostek-Radkową; przez lata tworzył duet organowy z Mariettą Kruzel-Sosnowską, z którą wykonywał własne utwory pisane na organy dla dwóch wykonawców. Nagrywał utwory organowe dla firm fonograficznych – Polskich Nagrań, DUX, Veritonu, Polskich Nagrań Edition, Polonii Records, MTJ, Acte Préalable, a także dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Koncertował w kraju i za granicą, m.in. w Belgii, Finlandii, Francji, Holandii, Niemczech, Włoszech i w państwach byłego Związku Radzieckiego.
Niezwykle bogata twórczość kompozytorska Mariana Sawy obejmuje przede wszystkim utwory organowe i chóralne. Jego kompozycje były prezentowane podczas wielu recitali i na festiwalach, m.in. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie, Laboratorium Muzyki Współczesnej w Białymstoku, Festiwalu „Wratislavia Cantans”, Conversatorium Organowym w Legnicy, Międzynarodowym Festiwalu Musica Sacra w Łodzi, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumii, Warszawskich Spotkaniach Muzycznych, na festiwalach muzyki organowej we Fromborku, Gnieźnie, Kamieniu Pomorskim, Kazimierzu nad Wisłą, Koszalinie, Koronowie, Krakowie, Legnicy, Leżajsku, Lublinie, Łodzi, Morągu, Oliwie, Olsztynie, Pelplinie, Radomiu, Rumii, Poznaniu, Sejnach, Szczecinie, Warszawie, Władysławowie, a także za granicą (m.in. w Belgii, Finlandii, Francji, Holandii, Niemczech, Rosji, Włoszech i Stanach Zjednoczonych). W Sejnach zorganizowany został specjalny festiwal organowy w całości poświęcony jego muzyce.
Był członkiem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i Stowarzyszenia Musica Sacra. Wielokrotnie zasiadał w jury konkursów organowych, chóralnych i kompozytorskich.
Marian Sawa za swoją twórczość kompozytorską otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. w 1969 – I nagrodę na Konkursie Młodych Związku Kompozytorów Polskich za utwór Assemblage na orkiestrę (1969), w 1987 – III nagrodę na Konkursie Kompozytorskim ogłoszonym przez Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za Dyptyk wiejski na chór mieszany a cappella. Był również laureatem nagród płytowych: w 2000 – I nagroda na XV Międzynarodowym Festiwalu Filmów i Multimediów w Niepokalanowie za płytę Marian Sawa – Organ Music I, w 2001 – nominacja płyty Marian Sawa – Organ Music II do nagrody „Fryderyk 2001”. Ponadto został uhonorowany Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej (1975), Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki II stopnia (1979), Złotym Krzyżem Zasługi (1985).
W 2006 w Warszawie, w pierwszą rocznicę śmierci kompozytora, zostało powołane Towarzystwo im. Mariana Sawy.

aktualizacja: maj 2006Strona poświęcona kompozytorowi: www.mariansawa.org

kompozycje

Małe preludia na fisharmonię (1962)
Kwartet smyczkowy (1967)
Miniatury na organy (1967)
Sonata na organy (1967)
Toccata i Passacaglia na organy (1967)
Oktet instrumentalny (1968)
Dialogi w dawnych stylach na organy (1968)
Et in terra na organy (1968)
Etiudy chorałowe na organy (1968)
Tryptyk Oliwski na organy (1968)
Muzyka organowa na dwoje wykonawców (1968)
Muzyka organowa w 3 częściach (1968)
A czemuż to, kolęda na głos solowy i organy (1968)
Symfonia koncertująca na chór, organy i orkiestrę (1968)
Assemblage na orkiestrę (1969)
Capriccio concertante na organy (1969)
Ciaccona quasi una fantasia na organy (1969)
Cztery małe utwory na organy (1969)
Legnicka Rapsodia na chór mieszany (1970)
Ave! na organy (1970-71)
B-A-C-H na organy * (1971)
Aria na organy (1971)
Fantazja ludowa na organy (1971)
Passacaglia na organy (1971)
Concertino na organy i taśmę (1971-73)
Etiuda koncertowa na organy (1972)
Musica concertante a due essecutori na organy i pozytyw (1972)
Toccata na organy (1973)
Dwanaście etiud organowych (1974)
Dwanaście etiud na pedał solo (1974)
Dwanaście mini-fug organowych (1974)
Osiem trio-kanonów na organy (1974)
Quasi concertante na organy i zespół instrumentalny (1974)
Z gwiazdą na głos i fortepian (1974)
A la rondo na organy (1975)
Assentiment na organy (1975)
D’accord na organy (1975)
Responsoria na Boże Ciało na chór mieszany (1977)
Responsoria na Boże Ciało na chór męski (1977)
Antyfony na organy (1978)
Dyptyk Warszawski na organy (1978)
Lamentacje na organy (1978)
De herdertjes lagen bij nachte, kolęda flamandzka na tenor i chór męski (1978)
Malowanki na 2 trąbki i 2 puzony (1979)
Bogurodzica quasi fantasia na organy (1979)
Fantazja pastoralna na organy (1979)
Fantazje organowe (1979)
Duszo Chrystusowa na baryton solo, trąbkę i organy (1979)
Ave Maria na baryton solo, trąbkę, dzwony i organy (1979)
Fantazja „Gorzkie żale” na organy (1980)
Partita maryjna „Matko Najświętsza” na organy (1980)
Partita maryjna „Matko Niebieckiego Pana” na organy (1980)
Partita wielkanocna „Chrystus zmartwychwstał jest” na organy (1980)
Partita wielkanocna „Wesoły nam dziś dzień nastał” na organy (1980)
Partita wielkanocna „Alleluja! Jezus żyje” na organy (1980)
Partita wielkopostna „Jezu Chryste Panie miły” na organy (1980)
Partita wielkopostna „Rozmyślajmy dziś” na organy (1980)
Witraże na organy (1980)
Ave Maria na chór męski (1980)
Ave Regina na chór męski (1980)
Ecce panis Angelorum na chór męski (1980)
Gloriosus Deus na chór męski (1980)
Regina caeli laetare na chór męski (1980)
Sub tuum praesidium na chór męski (1980)
Te Deum na chór męski (1980)
Miserere mei Deus na chór męski (1980)
Ave Maria na tenor, baryton i 6-gł. chór męski (1980)
Miserere mei Deus na tenor solo i chór męski (1980)
Alma Redemptoris Mater na chór żeński i chór męski (1980)
Regina caeli na głos solowy, chór żeński i chór męski (1980)
Sub tuum praesidium na chór mieszany i organy (1980)
Litaniae Lauretanae na chór mieszany i organy (1980)
Horarium in honorem Immaculatae Virginis Mariae na głosy solowe, chór i organy (1980)
Czego chcą dzieci świata, małe oratorium na głosy solowe, głos recytujący, chór mieszany i orkiestrę (1980)
Moje pejzaże na instrumenty perkusyjne i fortepian (1981)
Quasi concertante na fortepian (1981)
Scherzino na organy (1981)
Confiteor na chór mieszany (1981)
O sacrum convivium na głosy solowe (1981)
Stabat Mater na chór mieszany (1981)
Dzwony cerkiewne na chór męski (1981)
Boże jestem Twoim więźniem na chór męski (1981)
Oj daj mi powrócić na chór męski (1981)
Ojcze nasz na chór męski (1981)
Omni die na chór męski (1981)
Beatus vir na 3 głosy solowe i chór męski for 3 solo voices and male choir (1981)
Benedic anima mea na głos solowy i chór męski (1981)
Pieśń Kociłapciów na 3 głosy równe (1981)
Magnificat na głosy solowe, chór żeński i chór męski (1981)
Stabat Mater na chór mieszany i organy (1981)
Suita Wielkanocna na chór męski i organy (1981)
W góralskiej szopce na głos solowy, recytatorów, chór męski i dzwonki (1981)
Pascha nostra na trąbkę i organy (1982)
Oremus na organy (1982)
Matko Pszeniczna na chór mieszany (1982)
Pater noster na chór mieszany (1982)
Lacrimosa na chór męski (1982)
Regina coeli na chór męski (1982)
Chrystus otwiera ci oczy na głos solowy, kwartet męski i chór męski (1982)
Pater noster na na głos solowy i chór męski (1982)
Laetatus sum na chór mieszany i organy (1982)
Msza polska na chór mieszany i organy (1982)
Alleluja na chór męski i organy (1982)
Requiem dla uciśnionych na głosy solowe, 2 chóry męskie, instrumenty perkusyjne i organy (1982)
Ave Regina caeli na puzon i organy (1983)
Scherzino na fortepian (1983)
Suita koncertująca na organy i fortepian (1983)
Choros (dla Andrzeja Chorosińskiego) na organy (1983)
Fin (dla Józefa Serafina) na organy (1983)
Malan (dla Jarosława Malanowicza) na organy (1983)
Rubi (dla Joachima Grubicha) na organy (1983)
Arabeska stylizowana na chór mieszany (1983)
Jarzębinowy bal na chór mieszany (1983)
Pieśń mojej nadziei na chór mieszany (1983)
Litania na chór męski (1983)
Missa quarta na chór męski (1983)
Wiersze śpiewane, 5 pieśni do słów Leopolda Staffa na 3 głosy równe (1983)
Msza łacińska na chór mieszany i organy (1983)
Bonjour! Monsieur Chopin na solistów, chór mieszany i orkiestrę (1983)
Sonata na organy * (1985)
Ave maris stella na chór męski (1985)
De Wonderroos van cassia na chór męski (1985)
Suplikacje na chór męski (1985)
Ave maris stella na głos solowy i chór męski (1985)
Stabat Mater na baryton solo i organy (1985)
Missa brevis na chór męski (1986)
In monte Oliveti na chór męski (1986)
Tryptyk na puzon i organy (1986)
Ecce lignum crucis na organy * (1986)
Fantazja nordycka na organy (1986)
Fantazja „Nie opuszczaj nas” na organy (1986)
Te Deum na organy (1986)
O lux beata caelitum na chór mieszany (1986)
Ad multos annos na chór męski (1986)
Adoro te devote na chór męski (1986)
Adeste fideles na chór męski (1986)
Beatus vir na chór męski (1986)
O filii et filiae na chór męski (1986)
O Panie jedynie Ty na chór męski (1986)
Ave verum corpus na tenor, baryton i chór męski (1986)
Niebiańskie słowo na chór mieszany i organy (1986)
Sacris solemnis na chór mieszany i organy (1986)
Inviolata na chór żeński i organy (1986)
Pregiera semplice na głosy solowe, chór męski i organy (1986)
Topofonium na klawesyn (1986)
B-A-C-H na organy (1987)
Taneczne obrazki na organy (1987)
Reincarnation na organy (1987)
Modlitwa o uświęcenie życia na chór mieszany (1987)
Litania na chór męski (1987)
Litania polska na sopran solo i chór męski (1987)
Modlitwa o łaskę uświęcenia życia na chór mieszany i organy (1987)
Fresk na flet i organy (1988)
Quadrivium na flet, obój, fagot i klawesyn (1988)
Agata na organy (1988)
Ewa na organy (1988)
Magda na organy (1988)
Adoro te devote na organy (1988)
Oda na organy (1988)
Surrexit Christus hodie na organy (1988)
Sekwens na organy (1988)
Sonata na organy (1988)
Makamy organowe (1988)
Hej! Pod Krywaniem na chór męski (1988)
W jaśminowym ogrodzie na 3 głosy równe (1988)
W koleinie na 3 głosy równe (1988)
Magnificat na głosy solowe, chór męski i organy (1988)
Jesu meine Freude na organy (1988-90)
Fantazja „Sansara” na organy (1989)
Hommage à J. Pachelbel na organy (1989)
Trzy Improperia na organy (1989)
Jutrznia na organy (1989)
Alleluja na chór męski (1989)
Alma Redemptoris Mater na chór męski (1989)
Ave Regina coelorum na chór męski (1989)
Hejnał WZCH na chór męski (1989)
Laudate Dominum na chór męski (1989)
Rex pacificus na chór męski (1989)
Ave Maria na baryton solo i chór męski (1989)
Kolędowanie na tenor, chór męski i organy (1989)
Canzona na obój i organy (1990)
Hommage à Cesar Franck na organy (1990)
Canzona na organy (1990)
Hymne der Stant Sundern na organy (1990)
Gaude Polonia na organy (1990)
Alleluja! Zdrowaś Maryjo na chór męski (1990)
Bogarodzico! Dziewico na chór męski (1990)
Duszo Chrystusowa na chór męski (1990)
Tyś wielką chlubą na chór męski (1990)
Sześć psalmów na chór męski (1990)
Pięć pastorałek do słów H. Cenarskiej na chór męski (1990)
O Panie nasz na głosy równe (1990)
Missa brevis na chór męski i organy (1990)
Nieszpory o świętym Andrzeju Boboli na chór męski unisono i organy (1990)
Ave Maria na tenor, chór męski i organy (1990)
De herdertjes lagen bij nachte, kolęda flamandzka na chór męski i orkiestrę dętą (1990)
Invocazione na organy (1991)
Czego chcesz od nas Panie na chór męski (1991)
Ego sum panis na chór męski (1991)
Krwi Przenajświętsza na chór męski (1991)
Alleluja na chór męski (1991)
Ojcze Andrzeju na chór męski (1991)
Pieśń do Boga na chór męski (1991)
Laudate pueri, psalm na chór męski (1991)
Veni Sancte Spiritus na sopran solo i organy (1991)
Dwa offertoria na sopran solo i organy (1991)
Koncert na organy solo (1992)
Krasnochmielak na organy (1992)
Małe preludia na organy (1992)
Ave Maria na głos solowy i organy (1992)
Ave Maria II na głos solowy i organy (1992)
Concerto breve na organy i orkiestrę nr 1 (1993)
Trzy mazurki na fortepian (1993)
Avec les amis na organy (1993)
Fant na organy (1993)
Gloria tibi Trinitas na organy (1993)
Trzy preludia na organy (1993)
Veni Sancte Spiritus na organy (1993)
Adeste fideles na chór mieszany (1993)
Gloria tibi Trinitas na chór mieszany (1993)
Jam sol recedit igneus na chór mieszany (1993)
Jam przyszedł świadczyć na chór mieszany (1993)
Jesu dulcis memoria na chór mieszany (1993)
Trzy wersety allelujatyczne na chór mieszany (1993)
Veni Sancte Spiritus na 2 chóry mieszane (1993)
Anima Christi na chór mieszany (1994)
Mazurek na fortepian (1994)
Pian-Org na organy i fortepian (1994)
Deo gratias na organy (1994)
Hejnał na organy (1994)
Hymnus in honorem Sancti Petri et Pauli na organy (1994)
Małe preludia na fisharmonię (1994)
Preludia eucharystyczne na organy (1994)
Sine nomine na organy (1994)
Toccata festiva na organy (1994)
Ave Maria na chór mieszany (1994)
Ave maris stella na chór mieszany (1994)
Msza polska maryjna na chór mieszany (1994)
Msza eucharystyczna na chór mieszany (1994)
O sacrum convivium na chór mieszany * (1994)
Ja cię zawsze będę strzegł na głosy równe (1994)
Msza eucharystyczna na chór mieszany i organy (1994)
Msza Maryjna na chór mieszany i organy * (1994)
Sancta Catharina na chór mieszany i organy (1994)
Jam sol recedit igneus na sopran solo i organy (1994)
Modlitwa na baryton solo i organy (1994)
Ozdobo Cypru Święta Katarzyno na głos solowy i organy (1994)
Sancta Catharina na głos i organy (1994)
Rex pacificus na chór mieszany, organy i 12 trąbek (1994)
W sakramencie utajony na chór męski * (1994)
Koncert organowy nr 2 (1995)
Arabeska na wiolonczelę (1995)
Burleska na klawesyn (1995)
Con fuoco na skrzypce i organy (1995)
Largo na skrzypce i organy (1995)
Missa „Orbis factor” na klawesyn lub organy (1995)
Sekwens na akordeon (1995)
Sonata HaFis na fortepian (1995)
Sonatina na organy, klawesyn, fortepian lub akordeon (1995)
Trzy elegie na organy lub fortepian (1995)
All’Antico na organy (1995)
Fresk gregoriański na organy (1995)
Fuga-Bolero na organy (1995)
Orbis factor na organy (1995)
Noël na organy (1995)
Kalejdoskop na chór mieszany (1995)
Rex pacificus na chór mieszany (1995)
Salvator mundi na chór mieszany (1995)
Maria Mater gratiae, tryptyk maryjny na sopran solo i chór mieszany (1995)
Sub tuum praesidium na chór mieszany (1995)
Virgo parens Christi na chór mieszany (1995)
Czemu płaczesz rzewnie na chór męski (1995)
Modlitwa na głosy męskie (1995)
Święty Eugeniuszu de Mazenod na chór męski (1995)
O gloriosa Domina na chór żeński (1995)
Dyptyk Gnieźnieński na głosy solowe, chór mieszany i organy (1995)
Królowo nasza Matko pocieszenia na chór mieszany i organy (1995)
Bądź pozdrowiona Pani Święta na głos solowy i organy (1995)
Confitebor tibi na sopran i organy (1995)
Białym Orłem wzleć na chór mieszany i orkiestrę dętą (1995)
Koncert organowy nr 3 „Legnicki” (1996)
Fuga-Bolero na 2 fortepiany (1996)
Entrée na kwartet smyczkowy (1996)
Hymn a tre na skrzypce, altówkę i fagot (1996)
Rapsod na fortepian (1996)
In nomine Domini na trąbkę i puzon (1996)
Fantazja Jasnogórska na organy (1996)
Fantazja „Regina Poloniae” na organy (1996)
Hymnus II na organy (1996)
Sekwencja I „Dies irae” na organy (1996)
Sekwencja II „Victimae paschali laudes” na organy (1996)
Pastorale na organy (1996)
Liauba na organy (1996)
Fantazja chorałowa „Toi qui disposes” na organy (1996)
Scherzino na organy dla dwóch wykonawców (1996)
Cantate Domino in laetitia na chór mieszany (1996)
Ego sum panis vivus na chór mieszany (1996)
Anima mea na chór mieszany (1996)
Hymnus „Gentis Poloniae gloria” na chór mieszany (1996)
In Jubilatione na chór mieszany * (1996)
Laudate Dominum – Alleluja na chór mieszany (1996)
Matka Boska zna Warszawę na chór mieszany (1996)
Dwa motety na Boże Narodzenie na chór mieszany (1996)
Popule meus na chór mieszany (1996)
Kantata na Boże Narodzenie na głosy solowe, chór mieszany i organy (1996)
Laudate Dominum na chór mieszany i organy (1996)
Regina caeli na chór mieszany i organy (1996)
Tu es Petrus [wersja I], kantata na głosy solowe, chór mieszany i organy (1996)
Pieśń do św. Brygidy na głos i organy (1996)
Tu Trinitas Unitas na sopran i organy (1996)
Sekwencja na Boże Narodzenie na sopran, alt, bas i organy (1996)
Tu es Petrus [wersja II], kantata na głosy solowe, chór mieszany, organy i orkiestrę (1996)
Intrata z hejnałem na organy (1997)
Ad Jubilationem na organy dla dwóch wykonawców (1997)
Jubilate Deo na cztery ręce na organy (1997)
Carmina in honorem Sancti Adalberti na chór mieszany (1997)
Modlitwa wieczorna na chór mieszany (1997)
Pax vobis na chór mieszany (1997)
Salve Regina na chór mieszany (1997)
Matko Pomocy Nieustającej na chór mieszany i organy (1997)
Terra tremuit na chór mieszany i organy (1997)
Carmina Fratribus dicata na sopran, 2 saksofony i organy (1997)
Carmina in honorem Sancti Adalberti na 2 głosy solowe i organy (1997)
Sancta Caecilia, oratorium na sopran solo, chór chłopięcy, chór męski, chór mieszany, dwoje organów, dzwony i smyczki (1997)
Koncert organowy nr 4 (1997-2002)
Koncert organowy (1998)
Introitus na organy i puzon (1998)
RAF na klawesyn (1998)
Suita pieśni maryjnych na 2 puzony, tubę i organy (1998)
Entrada festiva na organy (1998)
Salve Regina na organy (1998)
Spotkanie z „Kalinką”, burleska na organy (1998)
Hymnus Academiae Balticae na chór mieszany (1998)
Oremus pro Pontifice na chór mieszany (1998)
Crucem tuam na chór męski (1998)
Domine exaudi na chór męski (1998)
Pax vobis na chór męski (1998)
Ubi caritas na chór męski (1998)
Moja Polska na chór męski (1998)
Norwidowe dumania na baryton solo i fortepian (1998)
Psalm 96 na kontratenor i organy (1998)
Cantate Domino, kantata na sopran, bas, chór mieszany, dwoje organów i smyczki (1998)
Via Crucis na sopran, baryton, głos recytujący, chór mieszany i orkiestrę dętą (1999)
Intermezzo na orkiestrę (1999)
Dyptyk na obój i organy (1999)
Fantazja na saksofon i organy (1999)
Suita stylizowana na obój i organy (1999)
Sonata na organy nr 2 (1999)
Tota pulchra es Maria na chór mieszany (1999)
Laudate Dominum na 4-głosowy chór żeński (1999)
Pater noster – Fiat voluntas tua na 4-głosowy chór żeński (1999)
Koncert na saksofon i organy (1999)
Droga Krzyżowa, oratorium (1999)
Ver ridet na chór mieszany (2000)
Góroliki na orkiestrę smyczkową (2000)
Postludium „Krzyżu Święty” na organy (2000)
Preludium „Ach mój Jezu” na organy (2000)
Santa Barbara – Fantazja S-A-B-A na organy (2000)
Ecce Homo na chór mieszany (2000)
Laus Deo na chór mieszany (2000)
Magnificat na sopran i organy (2000)
Sonant na trąbkę i organy (2001)
Missa brevis (Verbum Caro) na chór mieszany i organy (2001)
Fantazja chorałowa na organy (2001)
Canzonetta na klarnet B, skrzypce i wiolonczelę (2001)
Toccata na organy (2001)
Surrexit Christus Hodie... Alleluja! na bas i chór mieszany a cappella (2001)
Tryptyk o św. Klemensie Hofbauerze-Dworzaku na baryton solo, chór mieszany i organy (2001)
Nad brzegiem Wisły na głos solo i organy (2001)
Largo na skrzypce, klarnet i wiolonczelę (2002)
Ave Maria na 3 głosy równe (2002)
Ad Jubilationem na chór mieszany (2002)
Trzy dialogi na skrzypce i organy (2002)
Quarto Giorni na klarnet B, skrzypce i wiolonczelę (2002)
Preludia na temat polskich pieśni kościelnych na organy (2002)
Fantazja amerykańska na tematy amerykańskie na organy (2002)
Ave regina caelorum na organy (2002)
Preludium i Fuga „Greensleave” na organy (2002)
Trzy obertaski na fortepian (2002)
In honorem servi Dei Stephani Cardinalis Wyszyński na chór mieszany i sopran (2002)
Pasterzu Kościoła na 3 głosy równe (2002)
Psalm 62 na 3 głosy równe (2002)
I-VI Alleluja na 3 głosy równe (2002)
Missa in resurectione na chór mieszany i organy (2002)
Pasterzu dobry na głos i organy (2002)
De profundis na sopran i organy (2002)
Ciebie Boga wychwalamy na 3 głosy równe (2002)
Toccata organowa BA-MA na 2 wykonawców (2003)
Fantazja „Święty Boże” na organy (2003)
Ave Maris Stella na organy (2003)
Dwie rapsodie organowe (2003)
Lajkonik na skrzypce solo (2003)
Smutna melodia na fortepian (2003)
Krakowiak na fortepian (2003)
Furioso na fortepian (2003)
Crux fidelis na chór mieszany (2003)
In monte Oliveti na chór mieszany (2003)
Stabat Mater na chór mieszany, żeński, głosy solowe, fortepian i organy (2003)
Nativitas Mundi, oratorium na sopran, mezzosopran, głos recytujący, 2 chóry żeńskie, chór męski i orkiestrę (2004)
Duet na flet i organy (2004)
Msza do św. Huberta na róg prosty i organy (2004)
Studium na wibrafon, 2 talerze i dzwonek (2004)
Fantazja myśliwska na temat „Pojedziemy na łów” na organy (2004)
Dante na organy (2004)
Fantazja śląska na organy (2004)
Magnificat na 4-głosowy chór żeński i organy (2004)
Cor Jesu na 3 głosy równe i organy (2004)
Wyjrzałam na ulicę, walc na głos i fortepian (2004)
Toccata i fuga na organy solo (2004)
Missa Claromontana na chór mieszany, organy i kotły (2005)

literatura wybrana

Mamos Elżbieta Geniusz improwizacji, "Twoja Muza" 2006 nr 1, s. 29-30.
Popkowicz-Tajchert Renata Marian Sawa. Czołowy kompozytor muzyki organowej, "Twoja Muza" 2005 nr 5, s.23-24
Łukaszewski Marcin Tadeusz Sawa Marian w: Almanach Kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, t. II, Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2004