Polmic - FB

indeks osób (S)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Jerzy Salwarowski,

dyrygent; ur. 7 września 1946, Kraków. Ukończył studia w krakowskiej Akademii Muzycznej: w zakresie kompozycji w klasie Tadeusza Machla i Krzysztofa Pendereckiego oraz dyrygentury pod kierunkiem Henryka Czyża i Krzysztofa Missony. Swoje umiejętności doskonalił w Accademia Musicale Chigiana w Sienie u Franco Ferrary.
Jest laureatem krajowych i międzynarodowych konkursów dyrygenckich: II nagrodę i nagrodę krytyki muzycznej otrzymał w Katowicach, I nagrodę – w Sienie oraz II nagrodę (I nagrody nie przyznano) – w Budapeszcie.
Jerzy Salwarowski od 1972 był dyrygentem i dyrektorem wielu placówek artystycznych w Polsce – kolejno: Filharmonii Opolskiej, Filharmonii Śląskiej, Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Opery Śląskiej, Filharmonii Pomorskiej, Filharmonii Lubelskiej. Od 1996 do 2003 pełnił równolegle funkcje dyrektora artystycznego Toruńskiej Orkiestry Kameralnej i Filharmonii Szczecińskiej. W latach 2005-2007 sprawował, po raz drugi, obowiązki dyrektora artystycznym toruńskiej Orkiestry. Od 2005 jest dyrektorem artystycznym Filharmonii Częstochowskiej.
Ponadto dyrygował gościnnie w Operze Narodowej w Warszawie, Teatrze Wielkim w Łodzi, Operze Bałtyckiej, Operze Krakowskiej i Wrocławskiej Operze Telewizyjnej. Odbył zagraniczne tournées koncertowe z zespołami Polskiej Filharmonii Kameralnej Wojciecha Rajskiego do Niemiec, krajów Beneluksu i Danii, Opery Bałtyckiej do Niemiec i Holandii, Wrocławskiej Opery Telewizyjnej do Niemiec, Szwajcarii, Belgii i Norwegii, Teatru Wielkiego w Łodzi do Niemiec i Luksemburga. Prowadził z wielkim powodzeniem koncerty w Hamburgu, Berlinie, Essen, Barcelonie, Walencji, Porto, Kijowie, Skopje, Lucce, Kairze, Osace, Everett (Washington), La Crosse (Wisconsin), Rio de Janeiro, Bergamo, Mediolanie, Kopenhadze, a także spektakl opery Rigoletto Giuseppe Verdiego w Luksemburgu. Brał udział w wielu festiwalach, m.in.: Warszawskiej Jesieni, Festiwalu Flandryjskim, Pražske Jaro, Festiwalu Chopinowskim w Mariańskich Łaźniach, Millenium Pace.
Dokonał wielu rejestracji archiwalnych, nagrywa także dla firm fonograficznych, takich jak Amreco, Adda, Thorofon, Tonpress, Selene, Wifon, Polskie Nagrania, DUX. W 1993 otrzymał „Złotą Palmę” za album z muzyką George Gershwina (nagraną wraz z Andrzejem Ratusińskim i Orkiestrą Filharmonii Śląskiej). Dokonał z Filharmonią Śląską pierwszego nagrania wszystkich poematów symfonicznych Mieczysława Karłowicza, nominowanego do nagrody „Fryderyk ’99”. Dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego opracowuje nową edycję dzieł tego kompozytora. Nagrał również dwie płyty kompaktowe z Toruńską Orkiestrą Kameralną oraz pierwszą w historii Filharmonii Szczecińskiej płytę studyjną „Słynne kaprysy” z muzyką Piotra Czajkowskiego, Siergieja Rachmaninowa i Witolda Lutosławskiego, która uzyskała nominację do nagrody „Fryderyk ’98”. W 2002 wraz z synem Hubertem zarejestrował III Koncert fortepianowy Sergiusza Prokofiewa (z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Szczecińskiej) i I Koncert fortepianowy Johannesa Brahmsa (z towarzyszeniem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia) – nominacja do nagrody „Fryderyk 2002”. Dla wydawnictwa DUX nagrał w 2008 Symfonię e-moll „Odrodzenie” op. 7 Karłowicza, dyrygując Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej.
Nowym polem artystycznej działalności artysty stały się Wakacyjne Kursy Dyrygenckie oraz Letni Festiwal „Toruń – Muzyka i Architektura”, których jest pomysłodawcą i dyrektorem.
Jerzy Salwarowski od 2000 wykłada dyrygenturę w Akademii Muzycznej w Poznaniu, gdzie obecnie także kieruje Katedrą Dyrygentury Symfonicznej i Operowej. W 2008 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W 2003 poprowadził gościnnie wykłady w Towson University Baltimore oraz Central Washington University w Ellensburgu.
W 2007 otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego KULTURA ZA ROK 2006, w 2008 uhonorowany został przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

aktualizacja: październik 2009

Strona internetowa artysty: http://www.jerzysalwarowski.eu/ 

literatura wybrana

Czuję w Karłowiczu bratnią duszę - mówi Jerzy Salwarowski w rozmowie z Adamem Rozlachem, "Ruch Muzyczny" 2009 nr 15, s. 25-27