Polmic - FB

indeks osób (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Grażyna Krzanowska, kompozytorka i pedagog; ur. 1 marca 1952, Legnica. W latach 1971-76 odbyła studia z zakresu kompozycji pod kierunkiem Tadeusza Natansona w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu, które ukończyła dyplomem z wyróżnieniem.
Jest laureatką wielu konkursów kompozytorskich w Polsce i za granicą, m.in. w 1978 otrzymała II nagrodę za Symfonię z uderzeniem w kotły na orkiestrę (1977-78) na Konkursie Młodych Kompozytorów Związku Kompozytorów Polskich, w 1979 – III nagrodę za Polanowe ognie na sopran, alt i zespół instrumentalny (1979) na Konkursie Kompozytorskim Naczelnej Redakcji Muzycznej Polskiego Radia i Telewizji, w 1983 – wyróżnienie za Kwartet smyczkowy nr 2 (1980) na The Okanagan Music Festival for Composers w Kanadzie, w 1989 – II nagrodę za Silver Line na piętnaście instrumentów smyczkowych (1988-89) na IX Międzynarodowym Konkursie dla Kompozytorek w Mannheim. Została również uhonorowana Nagrodą „Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice”, przyznaną przez Prezydenta miasta.
Jej utwory były wykonywane na wielu koncertach w Polsce, m.in. podczas Warszawskiej Jesieni, Festiwalu „Musica Polonca Nova” we Wrocławiu, Śląskich Dni Muzyki Współczesnej w Katowicach.
Grażyna Krzanowska zajmuje się również pracą pedagogiczną. W latach 1976-86 prowadziła zajęcia z zakresu teorii muzyki w Państwowej Szkole Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach, od 1986 pracuje w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej, gdzie kieruje sekcją przedmiotów ogólnomuzycznych.
Od 1976 mieszka w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie działa jako organizator życia muzycznego, m.in. zainicjowała i prowadzi od 1992 Jesienny Festiwal Muzyczny „Alkagran” (poświęcony pamięci Andrzeja Krzanowskiego), a w 1993 założyła prywatną Małą Akademię Muzyki.

kompozycje

Portrety na orkiestrę smyczkową (1972)
Kwartet smyczkowy nr 1 (1973)
Trio na dwoje skrzypiec i wiolonczelę (1974)
Epithalamium Sigismunde et Barbarae na chór mieszany a cappella (1974)
DA-RA, kantata na sopran, alt i orkiestrę symfoniczną (1974-75)
Zaśpiewy, kantata na głosy solowe i orkiestrę (1974-75)
Stabat Mater na dwa soprany, dwa chóry mieszane i orkiestrę (1975)
Fugue na orkiestrę smyczkową * (1975)
Passacaglia na orkiestrę (1975-76)
... per orchestra (1976)
Concerto grosso na piętnaście instrumentów smyczkowych * (1976-77)
Symfonia z uderzeniem w kotły na orkiestrę (1977-78)
Pieśni bez słów na orkiestrę kameralną (1978)
Postlude na mezzosopran, flet, gitarę, skrzypce i wiolonczelę (1978)
Partita na skrzypce i fortepian * (1979)
Polanowe ognie na sopran, alt i zespół instrumentalny * (1979)
Zabawy dziecięce, dziewięć utworów na akordeon solo * (1979)
Rymowanki, trzy łatwe utwory na skrzypce i fortepian * (1980)
Kwartet smyczkowy nr 2 * (1980)
Ballada na głos żeński i orkiestrę (1980)
Adagietto per quartetto d’archi (1980-82)
Dwanaście etiud dla młodych skrzypków * (1981)
Cztery kaprysy na skrzypce solo (1981)
Elegia na orkiestrę (1981)
Shepherd’s Request na sopran i organy (1983)
Cienie na głos żeński, flet i kwartet smyczkowy (1983)
Sonata breve na akordeon solo * (1983)
Rapsodia na akordeon solo (1983)
Juhasko prośba na sopran i organy * (1983)
Fantazja w czterech częściach na akordeon solo (1984)
Krakowiak, Mazurek i Wiwat na skrzypce i fortepian (1984)
Mała symfonia chorałowa na orkiestrę (1985)
Zapomniana przestrzeń na orkiestrę (1985)
Wariacje na temat piosenki Lecha Miklaszewskiego „Uczeń pierwszej klasy” na skrzypce i fortepian * (1985-86)
Presenza na skrzypce solo * (1986)
Three Meetings [wersja I] for oboe, clarinet and cello (1987)
Three Meetings [wersja II] for female voice, piccolo flute, alto flute, oboe, clarinet, bass clarinet, harp and cello (1987)
Leć, głosie na chór żeński a cappella (1988)
Silver Line na piętnaście instrumentów smyczkowych * (1988-89)
Relief X na cztery saksofony * (1991)
Stworzenie świata, spektakl muzyczno-baletowy dla dzieci (1992)
Trzy utworki na skrzypce i fortepian * (1994)

literatura wybrana

Widławk Elżbieta Krzanowska Grażyna w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „klł”, PWM, Kraków 1997