Polmic - FB

indeks osób (M)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Karol Mroszczyk, kompozytor i pedagog; ur. 24 stycznia 1905, Ciężkowice; zm. 1 lutego 1976, Sopot. Gry na skrzypcach uczył się u Józefa Cetnera. W latach 1924-29 studiował kompozycję w Konserwatorium Muzycznym w Krakowie w klasie Bolesława Wallek-Walewskiego i Bernardina Rizziego, a także muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po zdaniu w 1930 egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Konserwatorium Polskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie pracował jako nauczyciel w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Borunach, Augustowie oraz Wilnie, gdzie równocześnie dyrygował Chórem Okręgu Wileńskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Kontynuował również studia kompozycji pod kierunkiem Tadeusza Szeligowskiego. W latach 1940-41 i 1944-45 był zatrudniony na stanowsku pierwszego skrzypka w Państwowej Filharmonii Litewskiej Socjalistycznej Republiki oraz udzielał lekcji prywatnie. Od 1944 do 1945 nauczał także w Państwowym Konserwatorium Litewskiej Socjalistycznej Republiki. W 1945 przeniósł się do Łodzi, gdzie włączył się w organizację szkolnictwa muzycznego. Do 1950 był okręgowym wizytatorem szkół artystycznych, w latach 1950-53 dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej nr 2 w Łodzi, od 1953 dyrektorem Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej oraz wykładowcą przedmiotów teoretycznych w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. Przez wiele lat brał wszechstronny udział w działalności Ludowego Instytutu Muzycznego. Od 1962 ograniczył swą aktywność pedagogiczną jedynie do pracy w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi, gdzie pozostał do 1975.
Karol Mroszczyk w 1955 otrzymał Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich za utwór Nad wodą wielką i czystą na głos z fortepianem do słów Adama Mickiewicza (1955) na konkursie zorganizowanym z okazji setnej rocznicy śmierci poety. Został także uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1967), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1975).

aktualizacja: sierpień 2005

kompozycje

Na ten ugór na chór a cappella (1935)
Pieśń żniwna na skrzypce i fortepian (1937)
Mały poemat na skrzypce i fortepian (1937)
Allegro [wersja I] na skrzypce i fortepian (1939)
Polonez D-dur na skrzypce i fortepian * (1941)
Sonata h-moll na skrzypce i fortepian (1941)
Sonata romantyczna na skrzypce i fortepian (1942)
Polonez na skrzypce i orkiestrę symfoniczną (1942)
Mała suita na tematy ludowe na orkiestrę (1942)
Allegro [wersja II] na orkiestrę smyczkową (1943)
Dziesięć pieśni ludowych na chór mieszany a cappella (1946)
Chmury, pieśń na głos i fortepian (1946)
Dwie pieśni na głos z akompaniamentem fortepianu (1947)
Dwie pieśni na chór mieszany a cappella (1947)
Trzy preludia na fortepian solo (1948)
Wariacje w stylu klasycznym na skrzypce lub altówkę i fortepian (1948)
Pieśni ludowe [wersja I] na głos i fortepian (1948)
Dwie pieśni śląskie na głos, chór i zespół muzyczny (1948)
Etiudy na fortepian solo (1949)
Piosenki ludowe na głos i fortepian (1950)
Pieśni ludowe [wersja II] na chór mieszany a cappella (1950)
Temat z wariacjami na fortepian solo (1950)
Valse lente na głos koloraturowy i orkiestrę (1951)
Pieśń kurpiowska na głos i fortepian (1951)
Wariacje na fortepian solo (1952)
Quasi notturno na orkiestrę smyczkową (1953)
Kołysanka na małą orkiestrę symfoniczną (1954)
Kołysanka na orkiestrę smyczkową i instrumenty dęte drewniane (1954)
Nad wodą wielką i czystą na głos z fortepianem do słów Adama Mickiewicza * (1955)
Tryptyk na orkiestrę smyczkową (1955)
Pieśni dziecięce na głos i fortepian (1956)
Nokturn na skrzypce i fortepian (1957)
Szkice baletowe na małą orkiestrę symfoniczną (1958)
Pieśni do słów Kazimiery Iłłakowiczówny na głos i fortepian (1958)
Canzona antica na orkiestrę smyczkową (1960)
Szesnaście utworów dziecięcych na fortepian solo (1961)
Concertino Popolare na fortepian i orkiestrę (1962)
Koncert fortepianowy (1962)
Jedno małe kłamstwo, komedia muzyczna (1962)
Melodia na orkiestrę symfoniczną (1962)
Nad Odrą na chór a cappella (1964)
Dumo moja Warszawo na chór a cappella (1964)
Jesień na głos i orkiestrę (1964)
Taniec hiszpański na małą orkiestrę symfoniczną (1964)
Małe wariacje w rytmie gawota na fortepian solo (1964)
Trzy utwory na fortepian solo (1966)
Ballada sieradzka na głos z fortepianem (1967)
Sześć pieśni do słów Kazimiery Iłłakowiczówny na sopran i fortepian (1967-68)
Odlatujące żurawie na głos z fortepianem (1968)
Erotyk na głos z fortepianem (1968)
Dwie pieśni na trzygłosowy chór dziecięcy a cappella (1968-69)
Pieśń o Janku Krasickim na trzygłosowy chór żeński i fortepian (ad libitum) (1968-69)
Jarzębina na głos z fortepianem (1969)
Słoneczny puch na głos z fortepianem (1969)
Nokturn [wersja I] na trzygłosowy chór żeński i fortepian (1969)
Nokturn [wersja II] na trzygłosowy chór żeński i orkiestrę (1969)
Nad źródłem na głos z fortepianem (1970)
Litworowe doliny na chór mieszany a cappella (1970)
Suita liryczna nr 2 na orkiestrę smyczkową (1970)
Brzoza na głos z fortepianem (1971)
Epizod na skrzypce i fortepian (1971)
Sonet na głos i fortepian (1971)
Canzonetta na skrzypce i fortepian (1972)
Wariacje e-moll na fortepian solo (1972)
Wariacje A-dur na fortepian solo (1972)
Sonatina na klarnet i fortepian (1973)
Obłoki, pieśń na głos z fortepianem (1973)
Pieśń Don Juana I na baryton i fortepian (1973)
Pieśń Don Juana II na baryton i fortepian (1973)
Moment musical na orkiestrę smyczkową (1973)
Arietta na skrzypce i fortepian (1973)
Trzy preludia na fortepian solo (1973)
Sonatina pamięci Muzio Clementiego na fortepian solo (1973)
Kołysanka na głos z fortepianem (1973)
Dwanaście utworów dziecięcych na fortepian solo (1973)
Sonata na wiolonczelę i fortepian (1974)
Sonata na skrzypce i fortepian nr 2 (1974)
Sonata na klarnet i fortepian (1975)

literatura wybrana

Szoka Marta Mroszczyk Karol w: Łódzkie środowisko kompozytorskie 1945-2000, Akademia Muzyczna w Łodzi, Łódź 2001