Polmic - FB

indeks osób (S)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Włodzimierz Siedlik, dyrygent i pedagog; ur. 1 grudnia 1963, Tarnów. Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie (dyplom z najwyższym wyróżnieniem), Instytut Liturgiczny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem) oraz Studium Emisji Głosu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (dyplom z wyróżnieniem).
W 1990 został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chórów w Poznaniu.
W latach 1990-92 był dyrektorem Centrum Paderewskiego w Tarnowie – Kąśnej Dolnej. W 1991 założył Tarnowską Orkiestrę Kameralną. W latach 1992-96 pełnił obowiązki dyrektora Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Tarnowie.
Podczas swojej pracy dyrygenckiej z takimi chórami, jak Cantus, Psalmodia Papieskiej Akademii Teologicznej i Chórem Męskim Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskał wiele nagród i wyróżnień polskich oraz zagranicznych. W 2000, podczas uroczystości związanych z jubileuszem 75-lecia działalności Polskiego Radia, został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. W 2001 otrzymał Nagrodę im. Jerzego Kurczewskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dyrygentury, przyznawaną przez Kapitułę pod honorowym patronatem Krzysztofa Pendereckiego.
Włodzimierz Siedlik od 1994 pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Liturgicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od 1995 sprawuje jednocześnie funkcję dyrektora i kierownika artystycznego Chóru Polskiego Radia w Krakowie, założonego w 1948 przez Jerzego Gerta.

aktualizacja: październik 2007