Polmic - FB

indeks osób (Z)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Ryszard Zimak, dyrygent i pedagog. ur. 11 lutego 1947, Gdańsk. W 1971 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Edukacji Muzycznej (dawniej: Wychowania Muzycznego) w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Obecnie, jako profesor zwyczajny sztuki muzycznej prowadzi klasę dyrygentury chóralnej na macierzystej uczelni. Ponadto w latach 1989-1993 był prodziekanem i dziekanem Wydziału Edukacji Muzycznej, następnie w okresie 1993-1999 - prorektorem ds. nauki i dydaktyki, a w latach 1999-2005 przez dwie kadencje pełnił funkcję rektora Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Aktualnie jest kierownikiem Katedry Dyrygentury Chóralnej.
Uczestniczył w pracach europejskich konferencji rektorów The European As-sociation of Conservatoires (AEC) i Association of Baltic Academies of Music (ABAM). W latach 2002 - 2005 był przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych (KRUA) oraz członkiem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).
W latach 1973-1974 był asystentem-dyrygentem, a następnie (1977-1983) dyrygentem Chóru Filharmonii Narodowej. Od 1983 do 2005 roku pełnił funkcję etatowego dyrygenta Warszawskiej Opery Kameralnej i kierownika Chóru Kameralnego. Do roku 2005 przez ponad dwadzieścia lat sprawował także kierownictwo artystyczne Chóru Mieszanego Akademii Muzycznej im. F. Chopina. Był założycielem Chóru Kameralnego AMFC – zdobywcy I nagrody na konkursie radiowym BBC i Deutschlandfunk - Let the peoples sing (1987). Do dziś sprawuje kierownictwo współczesnej edycji tego zespołu działającego pod nazwą AMFC Vocal Consort. Zespół ten, obok wykonania Mszy h-moll i Pasji wg. św. Jana Jana Sebastiana Bacha oraz La petite messe solennelle Gioacchino Rossiniego, wziął udział w uroczystości z okazji 157 rocznicy śmierci Fryderyka Chopina, wykonując Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta w Bazylice Mniejszej Św. Krzyża w Warszawie. Koncertem dyrygował Franz Brüggen, założyciel światowej sławy zespołu grającego na instrumentach historycznych - Orkiestry XVIII wieku.
Jako dyrygent specjalizuje się w wykonawstwie wielkich dzieł oratoryjnych, m.in. Jana Sebastiana Bacha, Jerzego Fryderyka Haendla i Wolfganga Amadeusza Mozarta. W ostatnich latach przykładem jego aktywnej działalności dyrygenckiej (obok licznych koncertów utworów wspomnianych kompozytorów) może być wykonanie m.in. Requiem Giuseppe Verdiego, Symfonii psalmów Igora Strawińskiego, Stabat Mater Karola Szymanowskiego, Stabat Mater Stanisława Moryto, Carmina Burana Carla Orffa i IX Symfonii Ludwiga van Beethovena. W swej działalności preferuje przygotowanie i przedstawienie publiczności zapomnianych polskich kompozycji a cappella i dzieł wokalno-instrumentalnych. Z zespołami Warszawskiej Opery Kameralnej przygotował i prowadził wiele utworów Józefa Elsnera, Wojciecha Dankowskiego, Szymona Ferdynanda Lechleitnera, Damiana Stachowicza, J. Staromiejskiego i innych.
Koncertował w wielu krajach Europy, a także w Korei Południowej, na Tajwanie i w USA. Występował wielokrotnie z różnorodnym programem symfonicznym i oratoryjnym na estradach polskich Filharmonii: w Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Katowicach, Kielcach, Jeleniej Górze, Lublinie, Łodzi, Zielonej Górze oraz w Filharmonii Narodowej w Warszawie.
Był jurorem konkursów dyrygenckich i festiwali chóralnych. Ma w swoim dorobku nagrania CD, nagrania radiowe i telewizyjne.
W 2002 roku za działalność artystyczną w Warszawskiej Operze Kameralnej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2005 roku został uhonorowany odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz nagrodą indywidualną Ministra Kultury i Sztuki. Został także odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze "Gloria Artis".
Od lipca 2005 do stycznia 2007 roku sprawował funkcję Dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. W styczniu 2007 roku w drodze wyboru został powołany do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.