Polmic - FB

indeks osób (Ś)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Barbara Świątek-Żelazna, flecistka i pedagog; ur. 24 kwietnia 1937, Nowy Wiśnicz. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Krakowie w klasie fletu Wacława Chudziaka (dyplom w 1962). Studia podyplomowe odbyła w Konserwatorium w Paryżu pod kierunkiem Gastona Crunelle’a.
Jest laureatką krajowych (w Katowicach i Łodzi) oraz międzynarodowych (w Wiedniu, Helsinkach i Utrechcie) konkursów muzycznych.
Koncertowała jako solistka i kameralistka – była członkiem zespołu muzyki współczesnej MW2, Tria Barokowego i Warszawskiego Tria Harfowego. Przez wiele lat pracowała w Orkiestrze Polskiego Radia i Telewizji jako flecistka-solistka. Występowała w Europie oraz Stanach Zjednoczonych. Uczestniczyła w prestiżowych festiwalach muzycznych w Polsce i za granicą. Dokonała rejestracji archiwalnych dla Polskiego Radia, Telewizji Polskiej i zagranicznych rozgłośni radiowych, jak również nagrań dla wytwórni Polskie Nagrania.
Repertuar artystki obejmuje utwory od baroku do współczesności. Swoje kompozycje dedykowali jej m.in.: Krzysztof Meyer, Krystyna Moszumańska-Nazar, Adam Walaciński, Bogusław Schaeffer, Krešimir Fribec.
Barbara Świątek-Żelazna obok działalności koncertowej zajmuje się również pracą pedagogiczną. Od 1971 prowadzi klasę fletu, od 1986 na stanowisku profesora zwyczajnego, w Akademii Muzycznej w Krakowie. W latach 1999-2002 pełniła równocześnie funkcję rektora, a obecnie jest kierownikiem Katedry Instrumentów Dętych, Akordeonu i Perkusji krakowskiej uczelni. Ponadto wykładała podczas kursów fletowych w Belgii, zasiadała w jury międzynarodowych konkursów fletowych w Monachium (1985), Krakowie (1999, 2002), Lwowie (2003) i Czerniowcach (2004). Jest inicjatorką oraz przewodniczącą jury Międzynarodowego Konkursu Fletowego w Krakowie, a także członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.
Została uhonorowana wieloma nagrodami i wyróżnieniami, m.in. Nagrodą „Orfeusz”, przyznawaną za najlepsze wykonanie utworu polskiego na Festiwalu „Warszawska Jesień” (1964), Nagrodą miasta Krakowa (1973), Excellence in Teaching Award R.E. and R.A. Robinsons Foundation (1996).

aktualizacja: kwiecień 2008