Polmic - FB

muzykolodzy (S)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Sebastian z Felsztyna, teoretyk muzyki i kompozytor. Urodził się między 1480 a 1490 w Felsztynie. Dzięki protekcji i pomocy finansowej możnego rodu Herburtów, studiował w Akademii Krakowskiej na wydziale sztuk wyzwolonych (w archiwalnej księdze wpisów pod datą 29 listopada 1507 figuruje uwaga, że Sebastian z Felsztyna został wpisany w poczet słuchaczy fakultetu po uiszczeniu opłaty 4 groszy). Prawdopodobnie kształcił się równocześnie na kierunku teologicznym, choć mógł studiować teologię w seminarium duchownym w Przemyślu. W 1509 uzyskał stopień bakałarza. Brak jest udokumentowanych wiadomości o szczegółach następnych dwudziestu lat jego życia. Przebywał w Krakowie, być może zajmował się działalnością pedagogiczną. Napisał kilka traktatów teoretycznych, z których część zaginęła. Pozostałe to podręczniki z podstawowymi informacjami o muzyce wielogłosowej i notacji mensuralnej.
Po 1530 wyjechał z Krakowa i pracował jako wikariusz w Felsztynie. Przez jakiś czas mógł być także wikariuszem Katedry w Przemyślu, dla użytku której napisał jedno ze swoich dzieł. Ok. 1536 został proboszczem w Sanoku i na tym stanowisku przypuszczalnie pozostał aż do śmierci. Korzystając z finansowego wsparcia Mikołaja Herburta Odnowskiego, dla którego pisał wiele utworów muzycznych, założył szkołę muzyczną. Zmarł po 1543.
Mimo pracy duszpasterskiej Sebastian z Felsztyna nie tracił kontaktu z Krakowem – tu wydawał swoje kompozycje. Trzy z nich były włączone do stałego repertuaru Kapeli Rorantystów i tylko one dotrwały do naszych czasów w Archiwum Kapituły Katedry na Wawelu. Są to utwory 4-głosowe z tekstami liturgicznymi:
Alleluia ad Rorate cum Prosa Ave Maria
Alleluia, Felix es sacra Virgo Maria
Prosa ad Rorate tempore paschali Virgini Mariae laudes.
Jedyny wydany drukiem (w Krakowie w 1522) utwór Sebastiana z Felsztyna – Aliquot hymni ecclesiastici vario melodiarum genere editi – zaginął.

Dzieła teoretyczne:
Opusculm utriusque musicae, tam choralis quam etiam mensuralis compilatum per Sebastianum de Felstin, atrium liberalium baccalarium, wydane w Krakowie ok. 1515.
Opusculum musicae compilatum noviter per dominum Sebastianum presbiterum de Felstin. Pro institutione adolescentum in cantu simplici seu Gregoriano, wydane w Krakowie ok. 1518.
Modus regutariter accentuandi lectiones matutinates prophetias necnon epistolas et evangelia, wydane w Krakowie w 1518.
Opusculum musices mensuralis, wydane w Krakowie ok. 1519.
Divi Aureli Augustini Episcopi Hipponensis De musica dialogi VI per venerabilem Dominum Sebastianum de Felstin, wydane w Krakowie w 1536; zaginęło.
Directiones musicae ad cathedralis ecclesiae Premisliensis usum. Magnifico Domino D. Nicolao Herbarto a Felstin, castellano Premisliensi Domino ac Patrono suo Benignissimo gratitudinis causa oblata per venerabilem D. Sebastianum Felstinensem artium liberalium baccalarium ac Sanocensis ecclesiae parochialis rectorem, wydane w Krakowie w 1543; zaginęło.