Polmic - FB

indeks osób (L)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Marcin Leopolita, (Marcin ze Lwowa, Lwowczyk), kompozytor, monogramista M. L. Urodził się ok. 1540 we Lwowie. Przebieg jego życia pozostaje właściwie nieznany. Wykształcenie muzyczne zdobył prawdopodobnie w Krakowie, ale nie wiadomo u kogo i kiedy się kształcił. Jedyną pewną datą jego życia jest 1 maja 1560 – tego dnia został przyjęty do kapeli królewskiej, jako nadworny kompozytor Zygmunta Augusta. Na dworze królewskim przebywał krótko. Nie wiadomo z jakich powodów został zwolniony i kiedy opuścił Kraków. Być może nastąpiło to w 1564 – w tym bowiem roku w charakterze kompozytora na dwór królewski został powołany Marcin Wartecki. Leopolita wrócił do Lwowa i tu prawdopodobnie zmarł ok. 1589.
Żaden z utworów Marcina ze Lwowa nie doczekał się wydania drukiem za życia kompozytora.

KOMPOZYCJE:
Missa paschalis, 5-głosowa; rękopis znajduje się w Archiwum Kapituły Katedry na Wawelu.
Missa rorate, 5-głosowa; rękopis do 1909 znajdował się w Archiwum Kapituły Katedry na Wawelu, przypuszczalnie zaginął.
Missa de Resurrectione, 5-głosowa; rękopis do 1909 znajdował się w Archiwum Kapituły Katedry na Wawelu, przypuszczalnie zaginął.
Resurgente Christo Domino, motet 5-głosowy; opracowanie organowe motetu znajdowało się w rękopiśmiennej tabulaturze organowej z ok. 1573 z Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu, zaginionej, zachowana kopia mikrofilmowa.
Cibavit eos ex adipe frumenti, motet 5-głosowy na drugi dzień Zielonych Świąt; opracowanie organowe motetu znajdowało się w rękopiśmiennej tabulaturze organowej zwanej Zamkową z ok. 1590, zaginionej, zachowana kopia mikrofilmowa.
Mihi autem nimis honorati, motet 5-głosowy na Zielone Świątki; opracowanie organowe motetu znajdowało się w rękopiśmiennej tabulaturze organowej zwanej Zamkową z ok. 1590, zaginionej, zachowana kopia mikrofilmowa; inne opracowanie organowe w rękopiśmiennej tabulaturze organowej z końca XVI w. z biblioteki uniwersyteckiej w Uppsali.
Spiritus Domini replevit orbem terrarum, motet 5-głosowy; opracowanie organowe motetu znajdowało się w rękopiśmiennej tabulaturze organowej Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego zwanej Łowicką z ok. 1580, zaginionej, zachowana kopia mikrofilmowa.
Veni in hortum meum, motet; zachowane głosy quintus i bassus w rękopiśmiennych księgach głosowych pochodzących z kościoła św. Andrzeja z Olkusza z końca XVI w.