Polmic - FB

kompozytorzy (S)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Stanisław Sylwester Szarzyński, kompozytor z przełomu XVII i XVIII w. Data i miejsce jego urodzin ani śmierci nie są znane. Prawdopodobnie pochodził z rodziny Sępów-Szarzyńskich, osiadłej od XVI w. na Rusi Czerwonej koło Lwowa (Zimna Woda lub Rudno). Nie są znane również żadne szczegóły z jego życia. Należał do zakonu benedyktynów lub był mnichem cysterskim. Być może przebywał za granicą, gdyż nie ma o nim wzmianki w polskich archiwach zarówno klasztorów benedyktyńskich, jak i cysterskich.
Za jego życia nie ukazało się w druku żadne jego dzieło. Do naszych czasów zachowało się 10 utworów – większość w bibliotece kolegiaty w Łowiczu, co mogłoby wskazywać na związki kompozytora z miejscowym, głośnym w całym kraju zespołem. Nie ma wśród nich ani jednego utworu a cappella.

KOMPOZYCJE:
Motetto pleno: Ad hymnos ad cantos na 2 soprany, alt, tenor, bas, 2 skrzypiec, violę altową, violę tenorową, violę basową i organy; rękopis kopii z 1692, do 1939 znajdował się w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.
Ave Regina coelorum na sopran, 3 skrzypiec, violę basową i organy; rękopis do 1939 znajdował się w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
Completorium na sopran, alt, tenor, bas, 2 skrzypiec lub 2 „clarini gallici” i organy; rękopis do 1939 znajdował się w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
Concerto de Deo: Jesu spes mea na sopran solo, 2 skrzypiec i organy; rękopis kopii z 1698, do 1939 znajdował się w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
Concerto de Sanctis: Quam felix curia na alt solo, 2 skrzypiec i organy; rękopis kopii z 1713, do 1939 znajdował się w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
Concerto de Beata Virgine Maria: Pariendo non gravaris na tenor solo, 2 skrzypiec, violę i organy; rękopis kopii z 1704, do 1939 znajdował się w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
Litania cursoria na sopran, alt, tenor, bas, 2 skrzypiec, violę da gamba i organy; rękopis kopii z 1707, do 1939 znajdował się w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
Missa septem dolorum Beatae Mariae Virginis na 4 głosy i organy; rękopis do 1939 znajdował się w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
Motetto de Nativitate Domini: Gloria in excelsis Deo na 2 soprany, alt, tenor, bas, 2 skrzypiec, 3 puzony lub 3 viole i organy; rękopis kopii z 1704, do 1939 znajdował się w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
Sonata na 2 skrzypiec i organy; rękopis kopii z 1706, do 1939 znajdował się w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Wydawnictwo Pro Musica Camerata wydało płytę CD Stanisław Sylwester Szarzyński – Opera omnia. Wykonawcami są soliści Warszawskiej Opery Kameralnej, a na instrumentach z epoki gra zespół Musicae Antiquae Colegium Varsoviense pod kierunkiem Władysława Kłosewicza.