Polmic - FB

kompozytorzy (B)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Teresa Bancer,

kompozytorka; ur. 15 marca 1935, Warszawa; zm. 31 października 2018, Warszawa. Studiowała od 1958 roku kompozycję w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie początkowo w klasie Bolesława Woytowicza, a od 1959 roku (po jego rezygnacji z pracy na uczelni) pod kierunkiem Tadeusza Szeligowskiego. Po trzecim roku nauki przeniosła się do Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach, gdzie kontynuowała studia u swojego pierwszego wykładowcy – Woytowicza. Dyplom ukończenia studiów otrzymała w 1963 roku.

W tym samym roku podjęła pracę w Telewizji Polskiej w Warszawie w charakterze realizatora muzycznego. Na stanowisku tym pracowała przez 37 lat. Była autorką wielu ilustracji i opraw muzycznych do programów telewizyjnych, m.in. do popularno-naukowego cyklu Sonda, opracowań muzycznych do spektakli telewizyjnych (m.in. Mazepa w reż. Gustawa Holoubka, Frytki do wszystkich dań w reż. Ireneusza Kanickiego; Trzy siostry w reż. Aleksandra Bardiniego, Przeszłość jest nieśmiertelna... w reż. Pawła Trzaski), do filmów dokumentalnych (m.in. Wielcy znani i nieznani), do spektakli teatralnych (Słoneczni chłopcy w reż. Edwarda Dziewońskiego, Teatr na Woli) oraz muzyki do spektakli telewizyjnych (m. in. Księga Hioba w reż. Jerzego Kreczmara, Śmierć Komiwojażera w reż. Kazimierza Karabasza, Bóg jest i na śmieciach w reż. Jerzego Wróblewskiego).

Od 1963 roku była członkiem Związku Kompozytorów Polskich.

aktualizacja: 2009 (ai), 2019 (wa)

kompozycje

Sześć preludiów na fortepian (1959)
Wizyta na mezzosopran lub sopran i zespół instrumentalny (1959)
Arabeska na sopran i zespół instrumentalny (1960)
Concertino na orkiestrę (1960)
Etiudy filmowe na orkiestrę symfoniczną (1961)
Sonata na fortepian (1961)
Liryka symfoniczna na orkiestrę symfoniczną z udziałem altu do słów Safony (1962)
Symfonia (1963)
Muzyka do spektaklu Księga Hioba (1965)
Muzyka do spektaklu Klub kłamców (1967)
Muzyka do spektaklu Frytki do wszystkich dań (1970)
Muzyka do spektaklu Madzia w Iksinowie (1971)
Muzyka na instrumenty strunowe, perkusję i chó żeński (1974)
Muzyka do spektaklu Kobieta bez skazy (1979)
Muzyka do spektaklu Śmierć komiwojażera (1980)
Muzyka do spektaklu Złodziej idealny (1983)
Muzyka do spektaklu Elżbieta, Maria, Małgorzata (1984)
Muzyka do spektaklu Bóg jest i na śmieciach (1985)
Muzyka do spektaklu Sąsiedzi (1987)
Muzyka do spektaklu Tajny więzień stanu (1989)
Muzyka do spektaklu Derby w pałacu (1991)
Muzyka do spektaklu Każdy w bunkrze na swoim cukrze (1992)

literatura wybrana

Iwanicka-Nijakowska Anna Bancer Teresa w: Kompozytorzy polscy 1918-2000, t. II Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie / Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Warszawa / Gdańsk 2005
[materiały Archiwum Związku Kompozytorów Polskich]