kompozytorzy (J)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Ludwik Jakajtis,

kompozytor i dyrygent; ur. 7 września 1904, Kowno [obecnie na Litwie]; zm. 15 stycznia 1987, Szczecin (?). Od 1922 roku studiował w Konserwatorium Muzycznym w Wilnie kompozycję w klasie Tadeusza Szeligowskiego, uzyskując dyplom ukończenia w 1936 roku.

Już jako student, od 1934 roku pracował w Polskim Radiu; grał w orkiestrze oraz komponował muzykę do słuchowisk radiowych. Jako altowiolista współpracował również z teatrem „Lutnia”, dla którego instrumentował też operetki. Podczas II wojny światowej udzielał lekcji muzyki oraz zajmował się kopiowaniem utworów.

Po wyzwoleniu osiedlił się w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie pracował jako nauczyciel muzyki i prowadził orkiestrę mandolinistów działającą przy Fabryce Budowy Włókna Syntetycznego. W 1953 roku przeniósł się do Szczecina. W latach 1953-70 współpracował z tamtejszą Państwową Filharmonią jako muzyk orkiestry symfonicznej – skrzypek (altowiolista).

W 1961 roku został odznaczony Złotą Odznaką "Gryfa Pomorskiego".

W latach 1950-55 był członkiem (kandydatem) Związku Kompozytorów Polskich.

(Anna Iwanicka-Nijakowska)

kompozycje

Kanony – Fugi 2- i 3-głosowe na fortepian i instrumenty dęte (1936)
Fuga G-dur na orkiestrę salonową (1937)
Walc na orkiestrę jazzową (1937)
Białoruskie melodie ludowe wiązanka na orkiestrę (1937)
Król i paź pieśń na sopran i fortepian do słów H. Ordonówny (1938)
Mansarda pieśń na baryton i fortepian (1938)
Fuga g-moll na kwartet instrumentów dętych (1938)
Tryptyk na orkiestrę smyczkową lub kwartet smyczkowy (1938)
Melodie ludowe na chóry mieszane i głosów równych (1939)
Dwie polki ludowe na skrzypce, akordeon, klarnet, trąbkę, kontrabas i gitarę (1940)
Białoruskie melodie ludowe na kwintet instrumentów dętych (1951)
Mała suita z tańców i pieśni ludowych polskich na orkiestrę i chór mieszany (1951)
Krakowiak na kwintet dęty (1952-53)
Mazur na kwintet dęty (1952-53)
Nowy czas pieśń na chór mieszany (1953)
Temat mazura na małą orkiestrę symfoniczną (1953-54)
Wariacje na skrzypce i małą orkiestrę symfoniczną (1954)

literatura wybrana

Iwanicka-Nijakowska Anna Jakajtis Ludwik w: Kompozytorzy polscy 1918-2000, t. II Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie / Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Warszawa / Gdańsk 2005
[materiały Archiwum Związku Kompozytorów Polskich]