Polmic - FB

indeks osób (O)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Sławomir Opaliński,

kompozytor i teoretyk muzyki; ur. 4 maja 1977, Zduńska Wola. Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. w Zduńskiej Woli, w klasie akordeonu Henryka Arendta. W latach1998-2003 studiował kompozycję i teorię muzyki w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie prof. Franciszka Woźniaka.

Brał udział w konkursach kompozytorskich w kraju i za granicą. Jest laureatem II nagrody Międzyuczelnianego Konkursu na Fugę (2001) oraz III nagrody na Międzynarodowym Konkursie Młodych Kompozytorów „Musica Sacra” w Częstochowie (2002). W 2005 roku otrzymał wyróżnienie na XV Biennale Sztuki Dla Dziecka „Kulturowe konteksty baśni” w Poznaniu.

Zainteresowania twórcze kieruje w stronę muzyki instrumentalnej, tworzonej zarówno za pomocą tradycyjnych środków, jak i nowoczesnych.

Jego utwór Czas na trio perkusyjne powstał w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Utwór odwołuje się do koncepcji czasu, jego percepcji. Charakterystycznym elementem kompozycji są nietypowe instrumenty, a w zasadzie przedmioty traktowane w sposób perkusyjny, na których muzycy realizują partie interludiów. Użyte przedmioty nie są jednoznacznie określone przez kompozytora, dając dotakową możliwość kreacji brzmienia wykonawcom. Wyrazista rytmika, pulsacja, powtarzalność struktur rytmicznych zestawiona z odcinkami ad libitum oraz instrmentami wybrzmiewającymi niejednakowo długo wpływa na efekt modelowania czasu.

Sławomir Opaliński aktywnie działa w Oddziale ZKP województwa kujawsko-pomorskiego. Jest współtwórcą Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Nowa Muzyka w Bydgoszczy, odbywającego się od 2013 roku.

aktualizacja: 2020 (wa)

 

kompozycje

Na fortepian i skrzypce (1999)
Suita na flet, klarnet, fortepian i dwoje skrzypiec (1999)
Sceny kameralne (2000)
Performance na marimbę, wiolonczelę i fortepian (2001)
Symphonic parts na orkiestrę symfoniczną (2001)
Passacaglia na flet, róg, fortepian, skrzypce, altówkę i wiolonczelę (2001)
Trzy pieśni zimowe na mezzosopran i fortepian, do tekstów własnych (2002)
Rozjaśnienia na baryton, recytatora, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną, do tekstów Jacka Napiórkowskiego (2002)
Psalm 144 na chór mieszany (2002)
Wandering about dreams kompozycja elektroniczna (2003)
Szkice symfoniczne na wielką orkiestrę symfoniczną (2003)
Sinfonietta na orkiestrę smyczkową (2004)
Symfonia na wielką orkiestrę symfoniczną (2005)
Dziewczynka z zapałkami muzyka do inscenizacji – kompozycja elektroniczna (2005)
Kontrapunkty na flet, fagot, skrzypce, altówkę, wiolonczelę i fortepian (2006)
Cztery preludia aleatoryczne na fortepian i elektronikę (2006)
Pictures of the Moon na saksofon i elektronikę (2008/09)
Inside na fortepian i elektronikę (2010)
Spotkanie na wiolonczelę i akordeon (2012)
Kontrasty na kwintet akordeonowy, perkusję i elektronikę (2013)
Czas na trio perkusyjne (2016)
Lead na syntezator, saksofon i elektronikę (2018)